ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพ.สุขุม ประวาลพฤกษ์กุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2558 - 2559ทันตแพทย์ปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
2555 - 2558ทันตแพทย์ปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรสงคราม

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันพุธ17:00-20:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก ทันตกรรม
วันพุธ17:00-20:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก ทันตกรรม
วันพุธ17:00-20:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก ทันตกรรม
วันพุธ17:00-20:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.