ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

ศูนย์ทางการแพทย์ :หน่วยกายภาพบำบัด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-16:00ทุกสัปดาห์หน่วยกายภาพบำบัด
วันจันทร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์หน่วยกายภาพบำบัด
วันอังคาร09:00-17:00ทุกสัปดาห์หน่วยกายภาพบำบัด
วันพุธ09:00-17:00ทุกสัปดาห์หน่วยกายภาพบำบัด
วันพฤหัส09:00-17:00ทุกสัปดาห์หน่วยกายภาพบำบัด
วันศุกร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์หน่วยกายภาพบำบัด
วันเสาร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์หน่วยกายภาพบำบัด

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.