ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ธนัท เธียรสุคนธ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2549 - 2562แพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
วันอังคาร13:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
วันพฤหัส08:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
วันศุกร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
วันเสาร์08:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.