ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.วิภาวี สรรพสิทธิ์วงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกHead Neck Breast

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขาศัลยศาสตร์ ศรีษะ คอ เต้านมคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2558 - 2558นายแพทย์ปฏิบัติการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2550 - 2554แพทย์เพิ่มพูลทักษะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส16:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกHead Neck Breast

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.