ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สุรินทร์ จุลวรเวชช

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ หลักสูตร 2เดือนกรมการแพทย์
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2555 - 2557แพทย์ประจำคลินิค รพโรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง
2555 - 2557แพทย์ปฎิบัติการ ฉกเฉินโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
2554 - 2555แพทย์ปฎิบัติการ ฉกเฉินโรงพยาบาลตากสิน
2553 - 2554แพทย์เพิ่มพูนทักษะ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์07:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันจันทร์07:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันอังคาร07:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันพุธ07:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันศุกร์07:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันเสาร์07:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.