ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สุรินทร์ จุลวรเวชช

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ หลักสูตร 2เดือนกรมการแพทย์
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2555 - 2557แพทย์ประจำคลินิค รพโรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง
2555 - 2557แพทย์ปฎิบัติการ ฉกเฉินโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
2554 - 2555แพทย์ปฎิบัติการ ฉกเฉินโรงพยาบาลตากสิน
2553 - 2554แพทย์เพิ่มพูนทักษะ