ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ดนัย แก้วจงประสิทธิ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.ศัลยศาสตร์ยูโรม.เชียงใหม่
แพทยศาสตรบัณฑิตม.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2557Internshipsรพ.ลำปาง - รพ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์13:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
วันจันทร์12:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
วันอังคาร12:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
วันพุธ10:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
วันพฤหัส10:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.