ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วสันต์ นันทสันติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
กุมารศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันอังคาร09:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันพุธ09:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันพฤหัส09:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันศุกร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.