ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ศนิตรา อนุวุฒินาวิน

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกสูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นารีเวชวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2558อาจารย์แพทย์โรงพยาบาลศิริราช
2548 - 2552อาจารย์แพทย์วชิรพยาบาล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์13:00-16:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกสูติกรรม
วันเสาร์13:00-16:00สัปดาห์ที่ 4คลินิกสูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.