ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สาธิต ศรีมันทยามาศ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกHead Neck Breast

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส13:30-16:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกHead Neck Breast
วันพฤหัส13:30-16:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกHead Neck Breast
วันพฤหัส13:30-16:00สัปดาห์ที่ 4คลินิกHead Neck Breast
วันพฤหัส13:30-16:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกHead Neck Breast

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.