ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.ชมภูนุช ติยะวงศ์มานะ

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา ทันตกรรมบูรณะ เพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certificate in Advanced ImplatologyUniversity of California Los Angeles school of Dentistry
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2558 - 2560ทันตแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลฟันทองหล่อ
2556 - 2557ทันตแพทย์ปฎิบัติการโรงพยาบาลหัวยอด

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร09:00-18:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.