ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพ.อริยะ ปัตตพงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-17:00สัปดาห์ที่ 1แผนกทันตกรรม
วันอาทิตย์09:00-17:00สัปดาห์ที่ 3แผนกทันตกรรม
วันอาทิตย์09:00-17:00สัปดาห์ที่ 5แผนกทันตกรรม
วันจันทร์09:00-19:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันพฤหัส13:00-19:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันศุกร์13:00-19:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันเสาร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.