ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ศุกลิน จันทวิบูลย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)รพ.ศรีนครินทร์
Internshipsรพ.ศรีนครินทร์
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2561 - วิสัญญีแพทย์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ