ข่าวสาร/กิจกรรม

ปรึกษาสุขภาพออนไลน์ Check up online

ปรึกษาสุขภาพออนไลน์ Check up online

ปัญหาเรื่องสุขภาพ ง่ายๆ กับโรงพยาบาลพญาไท 1

โครงการ “ทุ่มเทที่ได้ให้ สุขใจที่ได้รับ”

โครงการ “ทุ่มเทที่ได้ให้ สุขใจที่ได้รับ”

โรงพยาบาลพญาไท 3 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ เข้าร่วมโครงการ “ทุ่มเทที่ได้ให้ สุขใจที่ได้รับ”

การอบรมคุณแม่คุณภาพ

การอบรมคุณแม่คุณภาพ

การเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ เพื่อรอต้อนรับเจ้าตัวน้อย