ข่าวสาร/กิจกรรม

รพ.พญาไท 3 ขอเชิญร่วม กิจกรรมให้ความรู้ครอบครัวเบาหวาน เดือนตุลาคม 2562

รพ.พญาไท 3 ขอเชิญร่วม กิจกรรมให้ความรู้ครอบครัวเบาหวาน เดือนตุลาคม 2562

วันจันทร์ - ศุกร์ เดือนตุลาคม เวลา 09.00-11.00 น.

รพ.พญาไท 3 ขอเชิญร่วม สัมมนา

รพ.พญาไท 3 ขอเชิญร่วม สัมมนา "โรคหลอดเลือดสมอง รู้ไว้ ห่างไกล 'อัมพาต'

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ. โรงพยาบาลพญาไท 3

BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2019

BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2019

ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.

การอบรมคุณแม่คุณภาพ

การอบรมคุณแม่คุณภาพ

การเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ เพื่อรอต้อนรับเจ้าตัวน้อย