ข่าวสาร/กิจกรรม

รพ.พญาไท 3 ขอเชิญร่วมสัมมนา

รพ.พญาไท 3 ขอเชิญร่วมสัมมนา "เบาหวาน เป็นได้ ไม่หายขาด แต่ควบคุมได้'

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30-12.30 น.

BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2019

BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2019

ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.

การอบรมคุณแม่คุณภาพ

การอบรมคุณแม่คุณภาพ

การเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ เพื่อรอต้อนรับเจ้าตัวน้อย