ข่าวสาร/กิจกรรม

โครงการ เปลี่ยนวันว่าง เป็นวันใหม่ ครั้งที่ 3

โครงการ เปลี่ยนวันว่าง เป็นวันใหม่ ครั้งที่ 3

มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ เครือโรงพยาบาลพญาไท เปาโล เปิดรับสมัคร “ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า และผ่าตัดต้อกระจก ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 20 ตุลาคม 2563

Fax Claim 0 บาท  @ Phyathai 1 Hospital

Fax Claim 0 บาท @ Phyathai 1 Hospital

หมดเขต 31 ธันวาคม 2563

Stroke Screening @ Phyathai 1 Hospital

Stroke Screening @ Phyathai 1 Hospital

หมดเขต 31 ธันวาคม 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ในวันที่ 26 มีนาคม 2563

การอบรมคุณแม่คุณภาพ

การอบรมคุณแม่คุณภาพ

การเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ เพื่อรอต้อนรับเจ้าตัวน้อย