ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อหาสาเหตุและวางแผนป้องกัน

โปรแกรมตรวจภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อหาสาเหตุและวางแผนป้องกัน


การตรวจความสามารถในการทำงานของ NK cell หรือเซลล์เพชรฆาต เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเซลล์มะเร็งเชื้อไวรัส หากมีค่าต่ำกว่าค่าอ้างอิง บ่งชี้ว่า ประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกันในระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในมลสภาวะต่ำ อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น

 • ผู้ป่วยมะเร็ง
 • ผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็ง
 • รูปแบบการดำเนินชีวิตไม่เหมาะสม เช่น การสูบบุหรี่จัด อดนอนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ (น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ต่อวัน) มีภาวะเครียดสูง น้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน
 • ผู้ที่มีมลภาวะโภชนาการไม่ดี รับประทานอาหารบางประเภทไม่เพียงพอ เช่น อาหารจำพวกผักผลไม้ โปรตีนเนื้อสัตว์หรือถั่วเป็นต้น
 • ผู้ที่ได้รับยาบางประเภท เช่น ยากดภูมิคุ้มกัน ยาเคมีบำบัด
 • ผู้ป่วยหลังผ่าตัด

สำหรับค่าที่สูงกว่าค่าอ้างอิง บ่งชี้ว่า เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภาพที่ดี การตรวจนี้อาจบ่งชี้ว่าร่างกายมีการติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น SLE หรือ ข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นต้น


Immunity test of the body to find the cause and plan the prevention

The capability test of NK cell or killer cell is the assessment of the efficiency of immune system of the body to the cancer cell and virus. If the value is lower than the reference value, it can indicate that the efficiency of the cell function that is relevant with the immune system is in low condition, which might occur from several causes. For example:

 • Cancer patient
 • Those who have family member with cancer.
 • Inappropriate lifestyle. For example: Heavy smoking, sleep deprivation or insufficient sleep (less than 7 hours per day), stress, and overweight.
 • Those with poor condition of nutrition and inadequately having some types of food. For example: Vegetables and fruits, protein, meat, or peanuts.
 • Those who receive some types of medicine. For example: Immunosuppressive drugs and chemical therapy.
 • Postoperative patient

For the value that is higher than the reference value, it indicates that the cell that is relevant with the immune system has good efficiency. This test can indicate that the body is infected or has the risk of developing into the disease that occur from the abnormality of the immune system. For example: SLE or rheumatoid arthritis.


No. Item Price
1 โปรแกรมตรวจภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อหาสาเหตุและวางแผนป้องกัน
Immunity test of the body to find the cause and plan the prevention
21,000


เงื่อนไข

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์ รพ.พญาไท 2

 • โทร 02-617-2444 ต่อ 3857 หรือ 065-517-1889

 • สามารถเข้ารับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2564


ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ