ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย Royal Hormones

โปรแกรมตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย Royal Hormones


โปรแกรมตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย (ชาย) Royal Hormones : Male

รายการตรวจ

 1. Consultation Anti-Aging Medicine ตรวจสุขภาพโดยแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
 2. Luteinizing Hormones (LH) ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ
 3. Follicle Stimulating Hormone (FSH) ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ
 4. Estradiol ( E2) ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ
 5. Testosterone ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ
 6. Thyroid Stimulating Hormone (TSH) ตรวจะดับฮอร์โมนไทรอยด์
 7. Free T3 ตรวจะดับฮอร์โมนไทรอยด์
 8. Free T4 ตรวจะดับฮอร์โมนไทรอยด์
 9. Dehydroepiandrosterone Sulphate ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด (ฮอร์โมนความสุข)
 10. IGF1 ตรวจระดับฮอร์โมนที่แสดงอายุจริงของร่างกาย
 11. IGFBP3 ตรวจระดับฮอร์โมนที่แสดงอายุจริงของร่างกาย
 12. Sex Hormone Binding Globulin ตรวจระดับฮอร์โมนที่แสดงอายุจริงของร่างกาย
 13. Insulin ตรวจระดับน้ำตาลในตับอ่อน

ราคา 12,500 บาท


โปรแกรมตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย (หญิง) Royal Hormones : Female

รายการตรวจ

 1. Consultation Anti-Aging Medicine ตรวจสุขภาพโดยแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
 2. Luteinizing Hormones (LH) ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ
 3. Follicle Stimulating Hormone (FSH) ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ
 4. Estradiol ( E2) ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ
 5. Progesterone ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ
 6. Thyroid Stimulating Hormone (TSH) ตรวจะดับฮอร์โมนไทรอยด์
 7. Free T3 ตรวจะดับฮอร์โมนไทรอยด์
 8. Free T4 ตรวจะดับฮอร์โมนไทรอยด์
 9. Dehydroepiandrosterone Sulphate ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด (ฮอร์โมนความสุข)
 10. IGF1 ตรวจระดับฮอร์โมนที่แสดงอายุจริงของร่างกาย
 11. IGFBP3 ตรวจระดับฮอร์โมนที่แสดงอายุจริงของร่างกาย
 12. Sex Hormone Binding Globulin ตรวจระดับฮอร์โมนที่แสดงอายุจริงของร่างกาย
 13. Insulin ตรวจระดับน้ำตาลในตับอ่อน

ราคา 12,500 บาท


ราคารวม

 • รวมค่าแพทย์แจ้งผล (ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาก่อนเข้ารับการตรวจ)
 • สมุดรายการผล
 • ค่าบริการโรงพยาบาล

เงื่อนไข

 • กรุณางดอาหารและน้ำ (ดื่มน้ำเปล่าได้) ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
 • สามารถใช้บริการได้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย รพ. พญาไท 2 เปิดทุกวัน จันทร์-พุธ เวลา 8-16 น. และวันศุกร์ 8-14 น.
 • นัดหมายเข้ารับการตรวจได้ที่ 02-617-2444 ต่อ 3857 หรือ 065-517-1889 หรือ call center 1772
 • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย (หญิง) Royal Hormones : Female
บาท
โปรแกรมตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย (ชาย) Royal Hormones : Male
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ