คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป icon

คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

พญาไท 1

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไท 1 เน้นการวางแผนดูแล และส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรค และ การตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนเกิดโรค ได้ตั้งแต่ระยะแรก และยังมีบริการตรวจวิเคราะห์ร่างกายเชิงลึกแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Health Care) “ที่วางแผนการตรวจสุขภาพแบบเชิงลึกที่เปลี่ยนการรักษาเป็นการป้องกัน” พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพียบพร้อม ทั้งด้านรังสีวิทยา และห้องปฏิบัติการ ภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ ยึดถือปรัชญาการทำงานเวชศาสตร์ครอบครัว ที่ร่วมวางแผนการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การจัดการด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตลอดจนแนะนำด้านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ที่ให้ความใกล้ชิดกับผู้รับบริการเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ด้วยความปราถนาดีที่อยากให้มีสุขภาพยืนยาวอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งสามารถดูแลสุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัวได้อีกด้วย

บริการทางการแพทย์

  • การตรวจสุขภาพประจำปี ( Annual Health Check up ) เป็นการตรวจสุขภาพเพื่อดูการทำงานในระบบใหญ่ๆ ของร่างกายประจำปี โดยจัดทำเป็น Package ของการตรวจที่แบ่งตามอายุและความเสี่ยงต่อโรคของผู้รักสุขภาพ ประกอบด้วยการตรวจร่างกาย การตรวจเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ การตรวจทางรังสีวิทยา การตรวจเพื่อ Scan โรคเฉพาะ เช่น หัวใจ สมอง เป็นต้น
  • การตรวจสุขภาพเชิงลึกแบบเฉพาะบุคคล ( Comprehensive Check up ) เป็นการตรวจวิเคราะห์ร่างกายอย่างละเอียดลึกถึงระดับพันธุกรรม ตรวจดูปริมาณฮอร์โมน สารอาหาร และวิตามินภายในร่างกาย เพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพที่ลึกกว่าการตรวจสุขภาพประจำปี ที่เน้นการป้องกันก่อนเกิดโรคและการสร้างร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ และการชะลอวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ศูนย์เวชพันธุศาสตร์ ( Genetic Well Being Center ) เป็นการตรวจยีนส์และ DNA ภายในร่างกาย เพื่อระบุโรคที่มีโอกาสเป็นในอนาคต ระบุการเกิดปรากฏการแพ้ยา หรือการตอบสนองยาที่ผิดปกติ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปก่อนการแต่งงาน ผู้ที่มีโรคเรื้อรังจำเป็นต้องใช้ยามากและนาน เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน หรือมะเร็ง เพื่อประเมินขนาดของยาที่เหมาะสม รวมทั้งวางแนวทางการหลีกเลี่ยงโรคที่มีโอกาสจะเป็นในอนาคต
  • ศูนย์ปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิต ( Total Lifestyle Modification Center ) เป็นศูนย์ที่ให้บริการปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันหรือรักษาโรคที่พบจากการตรวจสุขภาพในระดับต่าง ๆ ทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดี มีผลการตรวจสุขภาพประจำปีในระดับต่าง ๆ ใกล้เคียงปกติโดยไม่ต้องใช้ยารักษาหรือใช้ยารักษาให้น้อยลงเพื่อลดผลข้างเคียงของยา ช่วยให้คุณมีบทบาทในการดูแล สุขภาพตนเองได้มากขึ้น ด้วยการบริการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก

บริการ

  • บริการตรวจสุขภาพประจำปี
  • ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน
  • บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่
  • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและตรวจร่างกายไปต่างประเทศ
  • ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์
  • ด้วยรายการตรวจสุขภาพที่มีให้เลือกมากมายของศูนย์ตรวจสุขภาพพญาไท 1 ผู้ป่วยสามารถเลือกโปรแกรมสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้มากที่สุดด้วยความช่วยเหลือจากทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยของเรา
Loading...


Loading...
Loading...
Loading...