ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (ตรวจสุขภาพพรีเมียม) icon

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (ตรวจสุขภาพพรีเมียม)

พญาไท 2

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไท 2 

ความพร้อมที่ครบครันของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ รพ.พญาไท 2 จะช่วยให้ทุกความกังวลของคุณในด้านสุขภาพหมดไป เพราะเราจะเป็นที่ปรึกษาในการตรวจสุขภาพเพื่อให้ได้ตรวจแบบเจาะลึกเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ช่วยเป็นโค้ชวางแผนเตรียมความพร้อมป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัว

เราคือ “โค้ช” ที่พร้อมเทรนด์เรื่องสุขภาพให้คุณ

การตรวจสุขภาพคือการค้นหา คัดกรองความเสี่ยงของโรค เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันก่อนเกิดโรคและสามารถรักษาตั้งแต่เริ่มต้นหากตรวจพบความผิดปกติ ซึ่งนั่นคือเหตุผลสำคัญว่าเพราะเหตุใดทุกคนจึงควรตรวจสุขภาพ แต่สิ่งที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการตรวจสุขภาพนั่นคือการที่สามารถรู้และดูแลสุขภาพตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ซึ่งเราสามารถให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดีเพราะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่มีประสบการณ์เป็นเสมือนโค้ชด้านสุขภาพให้กับคุณ เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยง ให้คำแนะนำด้านโภชนาการ ในกรณีที่ต้องมีการปรับไลฟ์สไตล์เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงโรคต่าง ๆ รวมถึงแนะนำแนวทางการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

เพิ่มศักยภาพความ “Expert” ด้วยการจับมือกับสถาบันชั้นนำระดับโลก  

ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ของทีมแพทย์ทำให้เข้าถึงความต้องการของคนไข้ ผนวกกับความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาที่สามารถแนะนำถึงโอกาสเสี่ยงของโรคเรื้อรังและโรคร้ายแรงต่างๆ  จึงมีการจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เจาะลึกและครอบคลุม และเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจสุขภาพให้เกิดประโยชน์กับผู้รับบริการสูงสุด ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ รพ. พญาไท 2 ได้ร่วมกับ Oregon Health & Science University มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ที่พัฒนาการประเมินภาวะสุขภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Let Get Healthy ซึ่งเป็นโปรแกรมประเมินภาวะสุขภาพ 3 ด้าน ได้แก่ การทดสอบการนอนหลับ การทดสอบความจำ และ Diet พฤติกรรมเสี่ยงด้านการบริโภคอาหาร ร่วมกับการตรวจสุขภาพและซักประวัติเชิงลึกที่จะช่วยให้แพทย์ทราบถึงไลฟ์สไตล์ของคุณและคนในครอบครัว จึงสามารถให้คำปรึกษาและเพื่อนำไปปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันในการลดความเสี่ยงของโรคที่อาจเกิดขึ้น

Total Lifestyle Modification ปรับกิจวัตร…เพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรง

การตรวจสุขภาพเปรียบเสมือนเครื่องนำทางที่ช่วยดูแล ป้องกันตนเองจากความเสี่ยงของโรค และขณะเดียวกันการตรวจสุขภาพก็คาดหวังเป็นทางเลือกให้สามารถพบโรคตั้งแต่ต้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ซึ่งทั้งการป้องกันและการรักษาโรค แนวทางการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์จะเป็นการดูแลในอันดับต้นๆ เพราะเป็นการดูแลที่มีประสิทธิภาพ โดยแพทย์ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจะคอยให้คำแนะนำหลังทราบผลการรักษาในทุก ๆ ด้าน อาทิ ด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย การดูแลจิตใจให้ผ่อนคลาย การพักผ่อน ข้อควรหลีกเลี่ยง รวมถึงเคล็ดลับต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพราะการจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณให้ประสบความสำเร็จ ต้องเริ่มต้นและปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันด้วยตัวของคุณเอง จึงจะเป็นการปรับเปลี่ยนที่ยั่งยืนเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (ตรวจสุขภาพ)

ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์

โปรแกรมการดูแลสุขภาพด้วยการปรับวิถีชีวิต

การบริการ

1. ตรวจสุขภาพ

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพมาตรฐาน ( ทุกช่วงวัย )
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทำงาน หญิง
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทำงาน ชาย
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพอายุ 40 ปีขึ้นไป หญิง
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพอายุ 40 ปีขึ้นไป ชาย
 • โปรแกรม Expert Health Check up
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้บริหารระดับสูง
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพค้นหาความเสี่ยงโรคตับ
 • โปรแกรมดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

2. บริการฉีดวัคซีน

 • ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และวัคซีนในผู้สูงอายุ
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • วัคซีนปอดอักเสบ
 • วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
 • วัคซีนคอตีบ ไอกรน

การส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ มีความมุ่งมั่นในการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับผู้รับบริการ ด้วยการนำความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ

 • แพทย์ประจำตัวดูแลสุขภาพ
 • พยาบาลประจำตัวในการดูแลสุขภาพ
 • Education Hall

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องตรวจ
 • ห้องรับรอง VIP  ( เฉพาะโปรแกรม Expert , Exclusive )
 • Escort ( ดูแลเฉพาะบางโปรแกรม )
 • Coffee Corner
 • Internet  Wifi

Loading...


Loading...
Loading...
Loading...