คลินิกวัคซีน icon

คลินิกวัคซีน

พญาไท 2

การฉีดวัคซีนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ให้สามารถป้องกันการติดเชื้อจากโรคที่สามารถป้องกันได้  เมื่ออายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะลดลงเรื่อย ๆ อาจส่งผลให้เกิดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ ดังนั้นควรเข้ารับการฉีควัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอย่างสม่ำเสมอ

คลินิกวัคซีนโรงพยาบาลพญาไท 2 มีบริการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัคซีนที่ควรจะได้รับตามพื้นฐานอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป รวมถึงปัจจัยเสี่ยง ลักษณะงาน อาชีพ วัคซีนที่จำเป็นต้องได้รับก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ และวัคซีนเผื่อเลือกทุกชนิด พร้อมบริการโดยทีมแพทย์อายุรแพทย์เฉพาะทางในการฉีดวัคซีน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว รวมไปถึง นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่จะเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

การบริการ

 • บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจภูมิคุ้มกันก่อนรับวัคซีน
 • บริการฉีดวัคซีนพื้นฐาน
 • บริการให้คำปรึกษาการรับวัคซีนก่อนการเดินทาง
 • บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้าสำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรค

วัคซีนให้บริการ

 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
 • วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ
 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
 • วัคซีนปอดอักเสบ Prevnar-13
 • วัคซีนป้องกัน HPV ( มะเร็งปากมดลูก )
 • วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
 • วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A
 • วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
 • วัคซีนป้องกันหัด คางทูม หัดเยอรมัน
 • วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส
 • วัคซีนป้องกันคอตีบ , ไอกรน , บาดทะยัก สำหรับผู้ใหญ่
 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ , บาดทะยัก สำหรับผู้ใหญ่
 • วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
 • วัคซีนไข้เหลือง
 • วัคซีนอื่น ๆ อาทิ วัคซีนไข้ไทฟอยด์ วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น เป็นต้น

คลิก คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Loading...


Loading...
Loading...
Loading...