ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ icon

ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

พญาไท 3

เมื่อคุณพบปัญหาสุขภาพด้านกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาทในร่างกาย อย่ารอช้า! เพราะสถาบันกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ โรงพยาบาลพญาไท 3  คือทีมที่มีความพรั่งพร้อมในการดูแลรักษาอย่างครบวงจรสำหรับทุกคน

ด้วยความไว้วางใจของคนไข้ ทำให้โรงพยาบาลพญาไท 3 ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมมากที่สุดในเอเชีย

สถาบันกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ มีทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดรักษาที่เน้นความชำนาญแบบเฉพาะทาง ด้วยความเชื่อมั่นของคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาและวางใจในการผ่าตัดรักษา จึงทำให้ ณ ปัจจุบัน เราเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมมากที่สุดในเอเชีย เฉลี่ยประมาณ 700 ข้อต่อปี

นอกจากศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มากด้วยความสามารถ เรายังพร้อมไปด้วยทีมแพทย์สหสาขาเพื่อคอยดูแลรักษาที่ครบวงจร และด้วยการความโดดเด่นในการผ่าตัดรักษาข้อเข่าของเราจึงทำให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลเฉพาะโรค “การดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม” จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

“ทีมออร์โธปิดิกส์” พร้อมดูแลอย่างทุ่มเท เต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์แบบเฉพาะสาขา  

เราให้การดูแลคนไข้ทุกคนอย่างเป็นระบบ ด้วยทีมที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจและความสามารถแบบเฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์  เพราะนอกจากทีมแพทย์ วิสัญญีแพทย์ที่เป็นหัวใจหลักของการรักษาและผ่าตัด ทีมพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ และเภสัชกร คือองค์ประกอบสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนไข้ทั้งก่อนและหลังผ่าตัดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้แล้วยังมีเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดรักษาอย่างมีมาตรฐาน และด้วยความทุ่มเทในการดูแลคนไข้ช่วงพักฟื้นหลังผ่าตัดที่ทำได้เป็นอย่างดี จึงทำให้แผนกผู้ป่วยในของสถาบันผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ได้รับรางวัลดีเด่นด้าน Multidisciplinary Team Innovation ในโครงการ Create Innovation in PYT 3 ( I3 :  Improvement , Innovation , Integration ) ในเรื่อง “Individual Discharge planning W15”

ทุกรายละเอียด คือความสำคัญ

การบริการของเราเน้นการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ ด้วยความเข้าใจและใส่ใจในรายละเอียด สถาบันผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเฉพาะทางดังนี้

  • ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ( Musculo-Skeletal Center )
  • ศูนย์ข้อเข่าเสื่อมและข้อเข่าเทียม ( Joint Center )
  • ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา ( Sports Medicine Center )
  • ศูนย์กระดูกสันหลัง ( Spine Center )
  • ศูนย์กระดูกหักและข้อเคลื่อน ( Trauma Center )
  • ศูนย์เท้าและข้อเท้า ( Foot and Ankle Center )
  • ศูนย์โรคทางมือ ( Hand and Microsurgery Center )
  • ศูนย์รักษาเนื้องอกกระดูก ( Bone Tumor Center )
  • ศูนย์ศัลยกรรมโรคกระดูกและข้อเด็ก ( Children’s Orthopaedic Center )
  • ศูนย์ระงับปวด ( Pain Management Center )

สถาบันกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ โรงพยาบาลพญาไท 3 คัดสรรทุกสิ่งเพื่อทุกคนอย่างเหมาะสม ด้วยหัวใจของการบริการอย่างแท้จริง เพราะนอกจากความเข้าใจในการดูแลรักษาที่บ่มเพาะมาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์แล้ว เรายังให้ความสำคัญกับรายละเอียดต่าง ๆ ในทุกด้านอีกด้วย อาทิ การให้ความรู้ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดเกี่ยวกับโรค วิธีปฏิบัติตัวของคนไข้ รวมถึงให้ความรู้กับผู้ดูแลคนไข้ การปรับสภาพแวดล้อมในห้องพักฟื้นให้เหมาะสมกับคนไข้ เช่น จัดตั้งราวจับหัดเดินภายในห้องพักแบบถาวร มีห้องน้ำที่กว้างขวางสามารถนำรถเข็นเข้าไปได้ จึงทำให้คนไข้สามารถฝึกทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของพยาบาลและญาติ ด้วยโซนอาบน้ำขนาดใหญ่เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้ดูแลสามารถเข้าไปช่วยเหลือคนไข้ได้อย่างสะดวก พร้อมกับอ่างล้างหน้าที่จัดทำให้อยู่ในระดับพอดีกับคนไข้ขณะนั่งรถเข็น เป็นต้น

เพราะเรา มุ่งหวังให้คนไข้ได้รับการรักษาและการบริการที่ดีที่สุดในทุกรายละเอียดของการรักษา

Loading...


Loading...
Loading...
Loading...