ศูนย์ตรวจสุขภาพ icon

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญาไท พหลโยธิน

บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร

บริการเพื่อให้คุณได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ครบวงจร รวมเรื่องการตรวจสุขภาพให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ภายใต้แนวคิดแบบ One Stop Service อาทิ ตรวจเต้านมแบบดิจิตอลแมมโมแกรม และอัลตราซาวด์ ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย จากห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำ จึงทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ในความถูกต้อง และความรวดเร็วของการรายงานผลตรวจสุขภาพ

 

นอกจากนี้ ด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการเลือกวิธีรักษา โดยประสานงานกับแพทย์เฉพาะทางในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติสามารถส่งต่อแพทย์เฉพาะทางได้ทุกสาขา ทั้งแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคทางนรีเวช กระดูกและข้อ เป็นต้น

 

เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะกับคุณ

เราให้บริการตรวจสุขภาพด้วยโปรแกรมที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด และเหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยคำนึงถึงเพศ อายุ และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น โรคทางพันธุกรรม ท่านสามารถเลือกตรวจตามความเหมาะสม ตามประวัติความเจ็บป่วยในครอบครัว หรือภาวะสุขภาพที่ท่านกังวลเป็นพิเศษโดยมีการให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมตัวตรวจสุขภาพและคำอธิบายเกี่ยวกับรายการผลตรวจสุขภาพ อีกทั้งสามารถปรึกษาแพทย์ประจำตัวเพื่อตรวจคัดกรอง หรือจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด อาทิ

  • การตรวจสุขภาพเพื่อโยกย้ายถิ่นฐาน
  • การตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต
  • การตรวจสุขภาพเพื่อทำงานในประเทศและต่างประเทศ
  • การตรวจสุขภาพก่อนสมรส
  • การตรวจสุขภาพเฉพาะระบบ เช่น การตรวจสุขภาพระบบทางเดินอาหาร หรือการตรวจสุขภาพหัวใจ และระบบการไหลเวียนโลหิต เป็นต้น

 

พร้อมบริการออกเอกสารสำคัญความเห็นแพทย์หรือใบรับรองแพทย์เพื่อนำไปใช้ในกรณีต่างๆ ทั้งด้านธุรกิจระหว่างประเทศ การศึกษา การเตรียมเข้าทำงาน นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่บริการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ และการบรรยายให้ความรู้ทางการแพทย์ทั้งในและนอกสถานที่ ได้แก่ องค์กรเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ ภาครัฐบาล สถาบันการศึกษา และบริการฉีดวัคซีนต่างๆ ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน

 

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงาน

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและจัดรายการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัท ทั้งผู้บริหารและพนักงาน โดยรายการตรวจขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบริษัท และความจำเป็นตามปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ เพศ หรือ ลักษณะการทำงานที่ต้องการการตรวจบางรายการโดยเฉพาะครอบคลุมบริษัทชั้นนำกว่า 600 แห่ง

Loading...


Loading...
Loading...
Loading...