คลินิกอายุรกรรม icon

คลินิกอายุรกรรม

พญาไท ศรีราชา

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มีความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์สาขาต่าง ๆ จำนวนมาก มีเครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งแพทย์แต่ละท่านมีประสบการณ์และความชำนาญในการตรวจรักษาโรคทางด้านอายุรกรรม ทุกระบบพร้อมทั้งมีศักยภาพในการดูแลคนไข้หนักในแต่ละโรคได้เป็นอย่างดี อาทิ

 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • อายุรศาสตร์โรคไต
 • อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
 • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ ( ไทรอยด์ เบาหวาน )
 • อายุรศาสตร์ทั่วไป
 • อายุรศาสตร์โรคระบบประสาท
 • คลินิกโรคโลหิตวิทยา
 • คลินิกโรคผิวหนัง
 • คลินิกจิตเวช
 • การรักษาโรคติดเชื้อต่าง ๆ

อาการหรือโรคทางด้านอายุรกรรม เช่น

 • ไข้ โดยไม่มีบาดแผล
 • อาการปวดท้องเรื้อรัง
 • โรคติดเชื้อเรื้อรัง เช่น ไวรัสตับอักเสบ วัณโรคปอด โรคเอดส์
 • โรคความดันโลหิตสูงหรือต่ำ
 • โรคของระบบเลือดและระบบไหลเวียนผิดปกติ เช่น การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ซีด ตับม้ามโต
 • อาการของการติดเชื้อของระบบต่าง ๆ
 • โรคประจำตัว หรือโรคทางกรรมพันธุ์ต่าง ๆ เช่น เบาหวาน ธาลัสซีเมีย โรค เลือดอื่น ๆ
 • โรค และอาการต่าง ๆ ที่ผิดปกติ ซึ่งต้องใช้วิธีการรักษาทางยา
 • ฯลฯ
Loading...


Loading...
Loading...
Loading...