นพ. สุนิคม ศุภอักษร

นพ. สุนิคม ศุภอักษร

นพ. สุนิคม ศุภอักษร


ความชำนาญ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
สาขา

การศึกษา

  • 2545 – 2551 แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2551 – 2552 Internships, รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
  • 2554 – 2558 วุฒิบัตร แพทย์การสาขา ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลเลิดสิน
  • 2559 – 2562 Sport Medicine, โรงพยาบาลเลิดสิน

ตารางออกตรวจ

คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

(17:00 - 20:00)

คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

(17:00 - 20:00)

คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

(17:00 - 20:00)

คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

(17:00 - 20:00)
Loading...
Loading...