ตรวจกระดูกข้อเท้า ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ราคาต่อข้าง ไม่รวมค่าฉีดสี

ตรวจกระดูกข้อเท้า  ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ราคาต่อข้าง ไม่รวมค่าฉีดสี
เข้ารับบริการได้ถึง
31/01/25
สอบถามรายละเอียด

รายละเอียดแพ็กเกจ

ตรวจ MRI ระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
ช่วยให้สามารถแยกความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อต่างๆ ได้ชัดเจน เมื่อสงสัยว่ามีการฉีกขาดของเส้นเอ็นหรือกระดูกอ่อนภายในข้อ เพราะการถ่ายภาพเอกซเรย์ธรรมดา อาจเห็นเพียงเงาของน้ำในข้อ แต่ MRI จะเห็นส่วนประกอบต่างๆ ภายในข้อได้ ทำให้วินิจฉัยแยกโรคได้ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น และไม่ทําให้เกิดอาการเจ็บปวดระหว่างการตรวจ

 เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  1. สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้น
  2. ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล
  3. สามารถใช้บริการที่โรงพยาบาลพญาไท 3 เท่านั้น
  4. แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นๆ ได้ และไม่สามารถใช้แทนเงินสดหรือทอนเป็นเงินสดได้
  5. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568
  6. สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 1 เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น. โทร. 02-467-1111 ต่อ 3100 และ 3112

ตรวจกระดูกข้อเท้าขวาด้วยเครื่อง MRI (ไม่รวมค่าฉีดสี)** ข้างละ

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/25

9,500.00 THB

ตรวจกระดูกข้อเท้าซ้ายด้วยเครื่อง MRI (ไม่รวมค่าฉีดสี)** ข้างละ

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/25

9,500.00 THB


Loading...
Loading...
Loading...

ตรวจกระดูกข้อเท้า ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ราคาต่อข้าง ไม่รวมค่าฉีดสี

พญาไท 3

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/25