ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (อายุ 35-49 ปี)

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (อายุ 35-49 ปี)
เข้ารับบริการได้ถึง
31/01/25
สอบถามรายละเอียด

รายละเอียดแพ็กเกจ

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้ชาย 35-49 ปี)
รายการตรวจ
1. ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์
2. ตรวจวัดพื้นฐาน, วัดสัญญาณชีพ, หาค่าดัชนีมวลกาย (Vital Signs, BMI)
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
4. ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)
5. ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol)
7. ตรวจระดับไขมันดีในเลือด (HDL)
8. ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด (LDL)
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
10. ตรวจการทํางานของไต (BUN)
11. ตรวจการทํางานของไต (Creatinine)
12. ตรวจการทํางานของตับ (SGOT)
13. ตรวจการทํางานของตับ (SGPT)
14. ตรวจการทํางานของตับ (Alk Phosphatase)
15. ตรวจการทํางานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
16. ตรวจกรดยูริค – โรคเก๊าท์ (Uric Acid)
17. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งล่าไส้ (CEA)
18. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
19. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9)
20. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
21. ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ (Ultrasound Thyroid)
22. ตรวจปัสสาวะ (UA)
23. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)
24. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
25. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
26. ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test)


ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้หญิง 35-49 ปี)
รายการตรวจ
1. ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์
2. ตรวจวัดพื้นฐาน, วัดสัญญาณชีพ, หาค่าดัชนีมวลกาย (Vital Signs, BMI)
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
4. ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)
5. ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol)
7. ตรวจระดับไขมันดีในเลือด (HDL)
8. ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด (LDL)
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
10. ตรวจการทํางานของไต (BUN)
11. ตรวจการทํางานของไต (Creatinine)
12. ตรวจการทํางานของตับ (SGOT)
13. ตรวจการทํางานของตับ (SGPT)
14. ตรวจการทํางานของตับ (Alk Phosphatase)
15. ตรวจการทํางานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
16. ตรวจกรดยูริค – โรคเก๊าท์ (Uric Acid)
17. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งล่าไส้ (CEA)
18. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
19. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9)
20. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125)
21. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram)
22. พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้า ฺ(Breast Physical Examination)
23. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin prep)
24. พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช (Gynaecologist Physician Examination)
25. ตรวจปัสสาวะ (UA)
26. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)
27. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
28. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
29. ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test)

เงื่อนไข

1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
2. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
3. สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2568 นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ
4. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง
5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้ชาย 35-49 ปี)

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/25

12,500.00 THB

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้หญิง 35-49 ปี)

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/25

13,500.00 THB


Loading...
Loading...
Loading...

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (อายุ 35-49 ปี)

พญาไท ศรีราชา

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/25