ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (อายุ 50-59 ปี)

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (อายุ 50-59 ปี)
เข้ารับบริการได้ถึง
31/01/25
สอบถามรายละเอียด

รายละเอียดแพ็กเกจ

รายการตรวจ ชาย
51 รายการ
หญิง
58 รายการ
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination)
วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital signs, BMI)
เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
หรือ ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน (EST) *เลือกรายการใดรายการหนึ่ง
ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง Ankle Brachial index (ABI)
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)
ตรวจอัลตราซาวด์ไทรอยด์ (Ultrasound Neck & Thyroid)
ตรวจภาวะกระดูกพรุน (Bone Densitometry)
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram)
พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้า (Breast Physical Examination)
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin prep)
พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช (Gynecologist Physician Examination)
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC)
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน (HbA1c)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine plus GFR)
ตรวจการทำงานของไต (BUN)
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (SGOT)
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (SGPT)
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Alk Phosphatase)
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Total Protein)
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Albumin)
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Total Bilirubin)
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Direct Bilirubin)
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ GGT (Gamma GT)
ตรวจหาสารบ่งชี้การอักเสบของหลอดเลือดแดง C-Reactive Protein (hsCRP)
ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (Sodium)
ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (Potassium)
ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (Chloride)
ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (CO2)
ตรวจปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด (Total Cholesterol)
ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)
ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-Cholesterol)
ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด (LDL-Cholesterol)
ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH)
ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (FT3)
ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (FT4)
ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง E2 (Estradiol)
ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง (Progesterone)
ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone)
ตรวจระดับฮอร์โมน Luteinizing Hormone (LH)
ตรวจระดับฮอร์โมน Follicle Stimulation Hormone (FSH)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
ตรวจระดับกรดโฟลิก Folic Acid (Serum)
ตรวจวิตามินบี 12 (Vitamin B12)
ตรวจระดับวิตามินดี (Vitamin D)
ตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวาง จอประสาทตา (Optical Coherence Tomography)
ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer Without Contact)
ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp โดยจักษุแพทย์ (Slit Lamp)
ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination by Ophthalmologist)
ตรวจการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญ (Audiologist)
ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
ตรวจอุจจาระ (Occult Blood)

เงื่อนไข
1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
2. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
3. สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2568 นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ
4. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง
5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้ชาย 50-59 ปี)

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/25

19,500.00 THB


Loading...
Loading...
Loading...

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (อายุ 50-59 ปี)

พญาไท ศรีราชา

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/25