ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป)

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
เข้ารับบริการได้ถึง
31/01/25
สอบถามรายละเอียด

รายละเอียดแพ็กเกจ

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้ชาย 60 ปีขึ้นไป)
รายการตรวจ
– ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์
– ตรวจวัดพื้นฐาน, วัดสัญญาณชีพ, หาค่าดัชนีมวลกาย (Vital Signs, BMI)
– เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
– ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
– ตรวจสุขภาพหัวใจ (EST or ECHO) *เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
– ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI)
– ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)
– ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ (Ultrasound Neck&Thyroid)
– ตรวจภาวะกระดูกพรุน (Bone Densitometry)
– ตรวจปัสสาวะ (UA)
– ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
– ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)
– ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
– ตรวจการทํางานของไต (BUN, Creatinine)
– ตรวจการทํางานของตับ (SGOT, SGPT, Alk Phosphatase, Total Protein, Albumin, Total Bilirubin, Direct Bilirubin, Gamma GT)
– ตรวจดูการทำงานของตับอ่อน Amlase (P-Amylase)
– ตรวจหาสารบ่งชี้การอักเสบของหลอดเลือดแดง (hsCRP)
– ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (Sodium, Potassium, Chloride, CO2)
– ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride)
– ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
– ตรวจการทํางานของต่อมไทรอยด์ (TSH, Free T3, Free T4)
– ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone)
– ตรวจระดับฮอร์โมน (LH)
– ตรวจระดับฮอร์โมน (FSH)
– ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด (DHEAs)
– ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
– ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA)
– ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
– ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9)
– ตรวจระดับกรดโฟลิก (Folic Acid)
– ตรวจวิตามิน บี 12 (Vitamin B12)
– ตรวจระดับวิตามินดี (Vitamin D)
– ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Auto Refractor Keratometer/ Time)
– ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer Without Contact/ Time)
– ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp โดยจักษุแพทย์
– ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
– ตรวจการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญ Audiologist [N]
– ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
– ตรวจภาวะเลือดออกในอุจจาระ (Occult Blood)


ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้หญิง 60 ปีขึ้นไป)
รายการตรวจ
– ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์
– ตรวจวัดพื้นฐาน, วัดสัญญาณชีพ, หาค่าดัชนีมวลกาย (Vital Signs, BMI)
– เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
– ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
– ตรวจสุขภาพหัวใจ (EST or ECHO) *เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
– ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI)
– ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)
– ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ (Ultrasound Neck&Thyroid)
– ตรวจภาวะกระดูกพรุน (Bone Densitometry)
– ตรวจปัสสาวะ (UA)
– ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
– ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)
– ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
– ตรวจการทํางานของไต (BUN, Creatinine)
– ตรวจการทํางานของตับ (SGOT, SGPT, Alk Phosphatase, Total Protein, Albumin, Total Bilirubin, Direct Bilirubin, Gamma GT)
– ตรวจดูการทำงานของตับอ่อน Amlase (P-Amylase)
– ตรวจหาสารบ่งชี้การอักเสบของหลอดเลือดแดง (hsCRP)
– ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (Sodium, Potassium, Chloride, CO2)
– ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride)
– ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
– ตรวจการทํางานของต่อมไทรอยด์ (TSH, Free T3, Free T4)
– ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง E2 (Estradiol)
– ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง (Progesterone)
– ตรวจระดับฮอร์โมน (LH)
– ตรวจระดับฮอร์โมน (FSH)
– ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด (DHEAs)
– ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA)
– ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
– ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9)
– ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125)
– พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม
– ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram with Ultrasound Breast)
– พบแพทย์เฉพาะทางสูติ – นรีเวช
– ตรวจภายในและตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV&Thin prep)
– ตรวจระดับกรดโฟลิก (Folic Acid)
– ตรวจวิตามิน บี 12 (Vitamin B12)
– ตรวจระดับวิตามินดี (Vitamin D)
– ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Auto Refractor Keratometer/ Time)
– ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer Without Contact/ Time)
– ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp โดยจักษุแพทย์
– ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
– ตรวจการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญ Audiologist [N]
– ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
– ตรวจภาวะเลือดออกในอุจจาระ (Occult Blood)

เงื่อนไข

1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
2. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
3. สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2568 นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ
4. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง
5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย ECHO (ผู้หญิง 60 ปีขึ้นไป)

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/25

27,500.00 THB

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย EST (ผู้หญิง 60 ปีขึ้นไป)

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/25

27,500.00 THB

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย ECHO (ผู้ชาย 60 ปีขึ้นไป)

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/25

25,500.00 THB

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย EST (ผู้ชาย 60 ปีขึ้นไป)

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/25

25,500.00 THB


Loading...
Loading...
Loading...

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป)

พญาไท ศรีราชา

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/25