ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป)

Image
เข้ารับบริการได้ถึง
31/01/24
สอบถามรายละเอียด

รายละเอียดแพ็กเกจ

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้ชาย 60 ปีขึ้นไป)
รายการตรวจ
– ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์
– ตรวจวัดพื้นฐาน, วัดสัญญาณชีพ, หาค่าดัชนีมวลกาย (Vital Signs, BMI)
– เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
– ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
– ตรวจสุขภาพหัวใจ (EST or ECHO) *เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
– ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI)
– ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)
– ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ (Ultrasound Neck&Thyroid)
– ตรวจภาวะกระดูกพรุน (Bone Densitometry)
– ตรวจปัสสาวะ (UA)
– ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
– ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)
– ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
– ตรวจการทํางานของไต (BUN, Creatinine)
– ตรวจการทํางานของตับ (SGOT, SGPT, Alk Phosphatase, Total Protein, Albumin, Total Bilirubin, Direct Bilirubin, Gamma GT)
– ตรวจดูการทำงานของตับอ่อน Amlase (P-Amylase)
– ตรวจหาสารบ่งชี้การอักเสบของหลอดเลือดแดง (hsCRP)
– ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (Sodium, Potassium, Chloride, CO2)
– ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride)
– ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
– ตรวจการทํางานของต่อมไทรอยด์ (TSH, Free T3, Free T4)
– ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone)
– ตรวจระดับฮอร์โมน (LH)
– ตรวจระดับฮอร์โมน (FSH)
– ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด (DHEAs)
– ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
– ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA)
– ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
– ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9)
– ตรวจระดับกรดโฟลิก (Folic Acid)
– ตรวจวิตามิน บี 12 (Vitamin B12)
– ตรวจระดับวิตามินดี (Vitamin D)
– ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Auto Refractor Keratometer/ Time)
– ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer Without Contact/ Time)
– ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp โดยจักษุแพทย์
– ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
– ตรวจการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญ Audiologist [N]
– ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
– ตรวจภาวะเลือดออกในอุจจาระ (Occult Blood)


ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้หญิง 60 ปีขึ้นไป)
รายการตรวจ
– ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์
– ตรวจวัดพื้นฐาน, วัดสัญญาณชีพ, หาค่าดัชนีมวลกาย (Vital Signs, BMI)
– เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
– ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
– ตรวจสุขภาพหัวใจ (EST or ECHO) *เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
– ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI)
– ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)
– ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ (Ultrasound Neck&Thyroid)
– ตรวจภาวะกระดูกพรุน (Bone Densitometry)
– ตรวจปัสสาวะ (UA)
– ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
– ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)
– ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
– ตรวจการทํางานของไต (BUN, Creatinine)
– ตรวจการทํางานของตับ (SGOT, SGPT, Alk Phosphatase, Total Protein, Albumin, Total Bilirubin, Direct Bilirubin, Gamma GT)
– ตรวจดูการทำงานของตับอ่อน Amlase (P-Amylase)
– ตรวจหาสารบ่งชี้การอักเสบของหลอดเลือดแดง (hsCRP)
– ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (Sodium, Potassium, Chloride, CO2)
– ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride)
– ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
– ตรวจการทํางานของต่อมไทรอยด์ (TSH, Free T3, Free T4)
– ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง E2 (Estradiol)
– ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง (Progesterone)
– ตรวจระดับฮอร์โมน (LH)
– ตรวจระดับฮอร์โมน (FSH)
– ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด (DHEAs)
– ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA)
– ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
– ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9)
– ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125)
– พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม
– ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram with Ultrasound Breast)
– พบแพทย์เฉพาะทางสูติ – นรีเวช
– ตรวจภายในและตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV&Thin prep)
– ตรวจระดับกรดโฟลิก (Folic Acid)
– ตรวจวิตามิน บี 12 (Vitamin B12)
– ตรวจระดับวิตามินดี (Vitamin D)
– ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Auto Refractor Keratometer/ Time)
– ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer Without Contact/ Time)
– ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp โดยจักษุแพทย์
– ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
– ตรวจการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญ Audiologist [N]
– ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
– ตรวจภาวะเลือดออกในอุจจาระ (Occult Blood)

เงื่อนไข
1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง
3. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับการตรวจที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น
4. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับบริการชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย (Expat) หรือแต่งงานมีครอบครัวเป็นชาวไทยเท่านั้น
5. กรุณางดอาหารและน้ำดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้)
6. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ application Health up หรือ Phyathai Call Center 1772
7. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
8. กรุณาแสดง ใบยืนยันคำสั่งซื้อ หรือแจ้งเลขออเดอร์ ก่อนเข้ารับบริการตรวจ


เงื่อนไขการรับบริการแพ็กเกจซื้อเพิ่ม (add on)

 

1. แพ็กเกจราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ แต่ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล
2. ระยะเวลาจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2566
3. สามารถใช้บริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2566
4. แพ็กเกจซื้อเพิ่มราคาพิเศษ (add on) สำหรับผู้ที่ซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพตามช่วงวัย อย่างน้อย 1 แพ็กเกจ ก่อนเท่านั้น
5. กรณีที่ผู้เข้ารับบริการแพ็กเกจตรวจสุขภาพตามช่วงวัยกับแพ็กเกจซื้อเพิ่ม (add on) ในวันเดียวกัน และผู้เข้ารับการตรวจคนเดียวกัน ไม่ต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติม
6. ผู้เข้ารับบริการ ต้องชำระค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการพยาบาลเพิ่มเติมตามจริง ในกรณีดังนี้
– ผู้เข้ารับบริการคนเดียวกัน แต่ใช้บริการแพ็กเกจตรวจสุขภาพตามช่วงวัย คนละวัน..กับแพ็กเกจซื้อเพิ่ม (add on)
– ผู้เข้ารับบริการแพ็กเกจตรวจสุขภาพตามช่วงวัย โอนสิทธิ์แพ็กเกจซื้อเพิ่ม (add on) ให้กับท่านอื่น ผู้ที่เข้าใช้บริการแพ็กเกจซื้อเพิ่ม ต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย ECHO (ผู้หญิง 60 ปีขึ้นไป)

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/24

27,500.00 THB

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย EST (ผู้หญิง 60 ปีขึ้นไป)

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/24

27,500.00 THB

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย ECHO (ผู้ชาย 60 ปีขึ้นไป)

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/24

25,500.00 THB

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย EST (ผู้ชาย 60 ปีขึ้นไป)

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/24

25,500.00 THB

แพ็กเกจเสริม รับสิทธิ์ซื้อเพิ่ม ราคาพิเศษ! ตรวจฮอร์โมน 7 รายการ สำหรับผู้หญิง Anti Ageing Female Wellness

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/24

3,300.00 THB

แพ็กเกจเสริม รับสิทธิ์ซื้อเพิ่ม ราคาพิเศษ! ตรวจหาสาเหตุกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อย

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/24

2,790.00 THB

แพ็กเกจเสริม รับสิทธิ์ซื้อเพิ่ม ราคาพิเศษ! ตรวจหาสาเหตุอาการปวดท้องประจำเดือน

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/24

3,000.00 THB

แพ็กเกจเสริม รับสิทธิ์ซื้อเพิ่ม ราคาพิเศษ! ตรวจหาสาเหตุภาวะประจำเดือนมาไม่ปกติ

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/24

2,890.00 THB

แพ็กเกจเสริม รับสิทธิ์ซื้อเพิ่ม ราคาพิเศษ! ตรวจคัดกรองภาวะมีบุตรยากในผู้หญิง

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/24

2,090.00 THB

แพ็กเกจเสริม รับสิทธิ์ซื้อเพิ่ม ราคาพิเศษ! ตรวจอัลตราซาวด์เต้านม

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/24

1,899.00 THB

แพ็กเกจเสริม รับสิทธิ์ซื้อเพิ่ม ราคาพิเศษ! ตรวจคราบหินปูนเกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Scoring

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/24

2,800.00 THB


Loading...
Loading...
Loading...

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป)

พญาไท ศรีราชา

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/24