ตรวจความเสี่ยงโรคหัวใจและการใช้ยา Heart Genome-Health

ตรวจความเสี่ยงโรคหัวใจและการใช้ยา Heart Genome-Health
เข้ารับบริการได้ถึง
31/01/25
สอบถามรายละเอียด

รายละเอียดแพ็กเกจ

ตรวจ DNA วางแผนดูแล “หัวใจ” เพื่อหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ, ภาวะหัวใจห้องบนเต้นระริก, ไขมันในเลือดสูง,โรคความดันโลหิตสูง,โรคเบาหวานชนิดที่ 2

 

รายการตรวจ

  • SNP Cardiovascular disease ตรวจปัจจัยทางพันธุกรรมที่บอกความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและการใช้ยา

 

เงื่อนไขการรับบริการ

1. รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
2. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สาหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศยัอยใู่นประเทศไทยเท่านั้น
3. โปรแกรมนี้ใช้สำหรับ รพ.พญาไท 2 เท่านั้น
4. โปรแกรมดังกล่าวใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์-31 ธันวาคม 2567

 

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจความเสี่ยงโรคหัวใจและการใช้ยา Heart Genome-Health

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/25

14,500.00 THB


Loading...
Loading...
Loading...

ตรวจความเสี่ยงโรคหัวใจและการใช้ยา Heart Genome-Health

พญาไท 2

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/25