โรงพยาบาล พญาไท 1 ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยปี 2023

โรงพยาบาล พญาไท 1 ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยปี 2023 (one of the World’s Best Hospitals 2023 – Thailand) เป็นระยะเวลา 4 ปีซ้อน จากผลการสำรวจโดย Newsweek นิตยสารรายสัปดาห์ที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริการ่วมกับ Statista องค์กรข้อมูลสถิติที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งการได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการบริการทางการแพทย์และมาตรฐานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพโดยมีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์มาจัดการบริการเพื่อรับมือกับการท้าทายด้านการรักษาใหม่ๆ

 

การจัดอันดับนี้ได้รับการพิจารณาเกณฑ์การสำรวจออนไลน์จากบุคลากรทางการแพทย์ 28 ประเทศทั่วโลก รวมถึงโรงพยาบาลกว่า 2,200 แห่งในไทย ผลสำรวจประสบการณ์ของผู้ป่วย มาตรวัดด้านคุณภาพของโรงพยาบาล และผลประเมินการรักษาทั้งด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย จาก PROMs Survey (Patient Reported Outcome Measures)

 

รางวัลนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพของโรงพยาบาลพญาไท 1 ซึ่งมีคุณสมบัติพร้อมที่ยืนอยู่แถวหน้าของกลุ่มผู้ให้บริการทางการแพทย์และว่านับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้โรงพยาบาลพญาไท 1 ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาบริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด