ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

แค่ตับอักเสบจากไวรัส ก็เสี่ยง “มะเร็งตับ” ได้

ตับอักเสบจากไวรัส สร้างปัญหาในหลายด้านให้กับผู้ป่วย และยังเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคที่ร้ายแรงอย่างมะเร็งตับ ฉะนั้น สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อห่างไกลจากโรคนี้และในอีกหลาย ๆ โรค ทุกคนควรให้ความสำคัญกับการป้องกัน

ตับแข็ง ไม่ใช่แค่ดื่มหนัก เป็นไวรัสตับ…กินยามานานก็เสี่ยง!

ปัญหาเรื่องตับแข็ง หากมองอย่างละเอียดจะทำให้เห็นว่า สาเหตุของโรคนั้นมีทั้งที่เราไม่อาจควบคุมได้ และ ที่เกิดขึ้นเพราะพฤติกรรมการใช้ชีวิต ดังนั้นคงดีกว่าถ้าเราจะเริ่มต้นรักสุขภาพ

มะเร็งตับ โรคร้ายที่อันตรายถึงชีวิต...แต่ป้องกันได้ด้วยการปรับพฤติกรรม!

มะเร็งตับพบบ่อยในเพศชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ 2-3 เท่า นอกจากนี้ภาวะตับแข็งจากสาเหตุใดๆก็ตาม เช่น จากไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี หรือแอลกอฮอล์ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับ

“ตับแข็ง” ภัยเงียบที่รู้ได้...ด้วยการตรวจสุขภาพ

ตับ เป็นอวัยวะที่สำคัญ ด้วยนวัตกรรมทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยและไม่ทำให้เจ็บตัว โดยเครื่อง Fibroscan ที่ใช้ตรวจภาวะตับแข็งโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลพญาไท 2 ซึ่งทำได้ง่ายคล้ายการอัลตราซาวด์

คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจรักษามะเร็งตับ ด้วยการให้ยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดง

Trans Arterial Chemo Embolization หมายถึง การรักษามะเร็งตับอีกวิธีหนึ่งในผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ โดยการรักษาด้วยวิธีการให้เคมีบำบัดเฉพาะทางที่ผ่านทางหลอดเลือดแดง ที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็งตับโดยตรง

ไม่อยาก “ตับพัง” มาตรวจเช็คสุขภาพตับกันเถอะ!!

โรคเกี่ยวกับตับนั้นมีหลายชนิด ทั้งตับอักเสบ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส หรือจากสารพิษ กรรมพันธุ์หรือภาวะภูมิแพ้ตนเอง ตับแข็งซึ่งเกิดจากการสะสมของเนื้อเยื่อแข็งที่ทดแทนเซลล์ตับที่ตายไป โดยมักเกิดจากเชื

ไวรัสตับอักเสบ ภัยเงียบที่มักถูกละเลย...แต่อันตรายถึงชีวิต!!

ไวรัสตับอักเสบมีหลายชนิด ได้แก่ไวรัสตับอักเสบเอ, บี, ซี, ดี, อี เป็นต้น แต่ที่พบบ่อยและเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขประเทศไทย ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี

ไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรื้อรัง...ไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะอาจเกิดโรคร้ายในอนาคตได้!

เมื่อได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเข้าสู่ร่างกาย บางรายอาจมีอาการคล้ายไข้หวัด คลื่นไส้ อาเจียน ตับโตและตัวตาเหลืองได้ หากไม่สามารถกำจัดได้หมดก็จะเกิดภาวะ “ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรื้อรัง”

คนอ้วนต้องระวัง! “ภาวะไขมันพอกตับ” ภัยเงียบถึงชีวิต

ใครว่าไม่ปาร์ตี้ จะไม่เสี่ยงเป็นไขมันพอกตับ..การใช้ชีวิตที่ผิด รับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง ดื่มชากาแฟ เสพติดอาหารฟาสต์ฟู้ด ก็เสี่ยงเป็นภาวะไขมันพอกตับได้เหมือนกัน