ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

ผู้สูงวัยควรกินเจอย่างไร...ให้ได้ทั้งบุญและสุขภาพดี

การกินเจ คือ การงดรับประทานเนื้อสัตว์ทุกชนิด รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสัตว์ด้วย จะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย แต่ถ้ากินไม่ถูกหลักโภชนาการอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพไ

ก้าวเข้าสู่ความพร้อม...คู่รอยยิ้ม เพื่อช่วงวัย Senior Society

เรามาเตรียมร่างกาย และจิตใจให้พร้อมสำหรับการเข้าสู่วัย Senior Society กันดีกว่า...เพราะถึงคุณจะไม่ใช่วัย Senior แต่การเตรียมตัวให้พร้อม จะช่วยให้คุณก้าวเข้าสู่ Senior Society ได้อย่างมีคุณภาพ