ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

เราจะดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอย่างไรให้มีความสุข


โรคสมองเสื่อม

บางครั้งความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนใกล้ตัวก็อาจทําให้ผู้ดูแลรู้สึกป่วยตามไปด้วย แม้จะไม่ป่วยกายแต่ก็อาจป่วยใจได้ โดยเฉพาะถ้าต้องดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม (Dementia) เพราะส่วนใหญ่คนเหล่านี้จะต้องรับบทบาทในการดูแลผู้ป่วยแบบเต็มเวลา ผู้ดูแลนับเป็นหัวใจสําคัญที่คอยประคับประคองให้ผู้ป่วยและทุกคนในบ้านก้าวเดินต่อไปได้

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังทําหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อม วันนี้เรามีคำแนะนำดีๆ มาฝาก

    1. ควรทําความเข้าใจกับอาการโรคสมองเสื่อมให้ดี  โดยอ่านหนังสือ บทความ ฟังข้อมูลทางวิทยุ ดูโทรทัศน์    อินเทอร์เน็ต     หรืออาจปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วย  ซึ่งหากมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ จะช่วยให้รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

    2. อธิบายให้ผู้ป่วยฟังถึงสุขภาพที่เปลี่ยนไปของเขา  กรณีนี้ ใช้กับผู้ป่วยที่ยังมีอาการไม่มากนัก  ซึ่งยังพอเข้าใจคําอธิบายและรับความรู้สึกของผู้อื่นได้

    3. ควรแก้ไขอารมณ์และพฤติกรรมที่เป็นปัญหามากที่สุดของผู้ป่วยก่อน    เนื่องจากผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมักมีปัญหาหลายอย่างร่วมกัน ดังนั้น   การแก้ปัญหาหลายๆอย่างพร้อมๆกันอาจทําได้ยาก ให้จําไว้ว่า   การแก้ปัญหาที่สําคัญสุดแม้เพียงปัญหาเดียวจะช่วยทําให้การดูแลผู้ป่วยง่ายขึ้น

    4. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยทํากิจกรรมต่างๆเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง  และพยายามทําให้ผู้ป่วยรู้สึกมีส่วนร่วมในครอบครัว ในกรณีที่อาการป่วยยังไม่ถึงขั้นรุนแรงมากนัก อาจชวนผู้ป่วยเล่นคิดเลข หรือชวนสวดมนต์ไหว้พระด้วยกัน จะช่วยให้จิตใจผ่อนคลาย แต่ผู้ดูแลต้องเลี่ยงการกระตุ้นหรือพยายามฝืนผู้ป่วยจนเกินไป เพราะจะทำให้ท้อแท้เบื่อหน่าย และผู้ป่วยต่อต้านได้

    5. จัดรูปแบบการดูแลที่สม่ำเสมอ ไม่เปลี่ยนไปมา และกำหนดเวลาในการทํากิจวัตรที่แน่นอน เพื่อลดความสับสนของผู้ป่วย

    6. พูดให้ช้าลงออกเสียงให้ชัดเจน ไม่ตะโกนหรือพูดเสียงดัง พยายาม ใช้ภาษากายร่วมด้วย เช่นสบตา ยิ้มให้ รวมถึงใช้สิ่งอื่นประกอบการพูด เช่น ภาพถ่ายต่างๆ

    7. หาสร้อยหรือกําไลข้อมือซึ่งมีข้อความระบุว่า มีปัญหาด้านความจํา หมายเลขโทรศัพท์ของญาติ วิธีนี้ จะช่วยลดความวุ่นวายในการตามหาตัวผู้ป่วย หากเขาออกนอกบ้านโดยไม่มีใครรู้ 

    8. ผู้ดูแลต้องทําจิตใจให้สดใส  มีอารมณ์สดชื่น สนุกสนาน    เนื่องจากผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมก็ต้องการความสนุกสนานเหมือนคนทั่วไป   ถ้าผู้ดูแลอารมณ์ดีจะส่งผลดีต่อผู้ป่วย

    9. ผู้ดูแลต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจทําให้เกิดความอ่อนล้า ความเครียด จนความอดทนลดลงและหงุดหงิดง่าย  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดูแลในระยะยาว

    10. ปรับและจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในบ้านให้ปลอดภัยเหมาะสมกับผู้สูงอายุที่สมองเสื่อมป้องกันการลื่นล้ม และสับสนทิศทาง ให้แสงสว่างทางเดินและบริเวณที่พักของผู้ป่วยป้องกันการเกิดภาพหลอนหรือเพิ่มความหวาดระแวงในความไม่ปลอดภัย

เพียงเท่านี้ ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลจะมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแน่นอน
พญ.สิรารัตน์ โมรรัต 
ศูนย์ระบบประสาทสมองและไขสันหลัง 
โรงพยาบาลพญาไท 2
02-617-2444 ต่อ 4484 หรือ 7451

Rate this article : เราจะดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอย่างไรให้มีความสุข

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง