ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

วัคซีนผู้ใหญ่และผู้สูงวัย ฉีดไว้ป้องกันโรคปัจจุบัน วัคซีนมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและลดโอกาสการเกิดโรค แต่เรามักคุ้นชินว่า วัคซีนนั้นเหมาะสำหรับเด็กๆ เท่านั้น ซึ่งไม่จริงเลย เพราะผู้ใหญ่เองก็ควรจะได้รับวัคซีนในการป้องกันโรคต่างๆ ที่มักเกิดมากในวัยผู้ใหญ่หรือในวัยสูงอายุ การได้รับวัคซีนนอกจากจะช่วยป้องกันและลดโอกาสการเกิดโรคแล้ว ยังลดความเสี่ยงที่จะต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมานและเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการรักษาอีกด้วย

ชนิดของวัคซีน

วัคซีน แบ่งประะเภทได้จากการผลิตหรือจากเชื้อที่นำมาผลิต โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

 1. สารพิษ : สารพิษท็อกซอยด์ที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น บาดทะยัก เป็นการเอาสารพิษนั้นมาผลิตวัคซีน โดยไม่ได้นำเชื้อโรคมาผลิตโดยตรง

 2. เชื้อตาย : เป็นการทำเชื้อโรคให้ตายเสียก่อน แล้วนำชิ้นส่วนมาผลิตเป็นวัคซีน เช่น เชื้อไวรัสเอ ไวรัสบี ไข้หวัดใหญ่

 3. เชื้อเป็น : เป็นการทำให้เชื้อโรคอ่อนแรงลง เพื่อให้ขจัดได้ง่ายเมื่อทำการฉีดเข้าไปในร่างกาย แต่การฉีดวัคซีนจากเชื้อเป็นมีข้อต้องพึงระวัง เพราะในคนบางกลุ่ม เช่น คนที่ได้รับยากดภูมิต้านทาน ได้ยาเคมีบำบัด หรือยาสเตียรอยด์ มักมีภูมิร่างกายต่ำ อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ ทุกครั้งก่อนฉีดวัคซีน แพทย์จึงต้องทำการซักประวัติผู้จะรับการฉีดก่อน

 

วัคซีนที่ผู้ใหญ่และผู้สูงวัยควรฉีดมีดังต่อไปนี้

วัยและช่วงอายุ ชนิดวัคซีนที่ควรได้รับ ช่วงเวลาที่เหมาะสมและการฉีดกระตุ้น
วัยผู้ใหญ่ตอนต้น
(อายุ 19-26)
 • วัคซีนบาดทะยักและคอตีบ
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • วัคซีนเอชพีวี (มะเร็งปากมดลูก)
 • วัคซีนตับอักเสบบี
 • ฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี
 • ฉีดกระตุ้นทุก 1 ปี
 • ควรฉีดตั้งแต่เป็นวัยรุ่น*
 • ควรตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน
วัยผู้ใหญ่
(อายุ 27-65 ปี)
 • วัคซีนบาดทะยักและคอตีบ
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • วัคซีนตับอักเสบบี
 • ฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี
 • ฉีดกระตุ้นทุก 1 ปี
 • ควรตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน
วัยผู้สูงอายุ
(อายุ 50 ปีขึ้นไป)
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • วัคซีนโรคปอดบวม ไอพีดี
 • วัคซีนงูสวัด
 • วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 • ฉีดกระตุ้นทุก 1 ปี
 • ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป
 • ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่จะเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกล หรือประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ
นักท่องเที่ยว/นักเดินทาง
 • วัคซีนป้องกันโรค ไวรัสตับอักเสบเอ
 • วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น
 • เด็กที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ เช่น
  ประเทศในแถบเอเชียใต้ แอฟริกา และอเมริกาใต้**
 • ผู้ที่จะเดินทางไปในทวีปแอฟริกา/ นักเรียน, นักศึกษาไทยที่จะไป
  ศึกษาต่อในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา/ ผู้แสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย


* การฉีดวัคซีนไม่สามารถทดแทนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

** ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือนนพ.วรเสริฐ อิศราธรรม
อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึ่ม
แพทย์หัวหน้าศูนย์อายุรกรรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 1 ชั้น 1
โทร. 02-201-4600 ต่อ 2166, 2167

Rate this article : วัคซีนผู้ใหญ่และผู้สูงวัย ฉีดไว้ป้องกันโรค

Posted by : Phyathai Hospital

  Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง