ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

Navigator เทคนิคเพื่อการผ่าตัดข้อเข่าอย่างตรงจุด


Navigator เทคนิคเพื่อการผ่าตัดข้อเข่าอย่างตรงจุด


เมื่อความเจ็บปวดตามข้อต่าง ๆ ของร่างกายได้เกิดขึ้นกับตัวท่านแล้ว ไม่ว่าจะเกิดจากความเสื่อมโดยการใช้งานหรือการประสบอุบัติเหตุ ทางเลือกที่ดีที่สุดของท่านจึงจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อบรรเทาอาการไปจนถึงทำให้หายจากการเจ็บปวด การรักษาด้วยการผ่าตัดแบบทั่วไปนั้น จะทำให้ท่านต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและบาดเจ็บมากกว่าเดิม ดังนั้น ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จึงนำนวัตกรรม Navigator มาใช้ในการผ่าตัดด้วยความแม่นยำสูง ตรงจุดที่ท่านกำลังเจ็บปวด เพื่อความปลอดภัยของท่าน เกิดการบาดเจ็บจากการรักษาให้น้อยที่สุด ท่านก็จะสามารถฟื้นตัวหลังการผ่าตัดได้เร็วกว่าการผ่าตัดแบบทั่วไป

เทคนิคของ Navigator ที่แตกต่างจากการผ่าตัดแบบทั่วไป

ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของโปรแกรม Navigator เป็นระบบการผ่าตัดที่มีความแม่นยำมาก เมื่อการเจ็บปวดของท่านไม่สามารถบรรเทาด้วยการฉีดยาแล้ว การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อข่าหรือสะโพกเทียม ที่ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จึงพร้อมที่จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการรักษาอาการของท่าน เพราะ

  • เกิดรอยแผลจากการผ่าตัดน้อยมาก ด้วยการกำหนดตำแหน่งได้ตรงจุด แม่นยำ

  • ไม่เจ็บปวดระหว่างทำการผ่าตัด เสียเลือดน้อยมาก

  • ข้อเข่าเทียม/สะโพกเทียม ผลิตจากวัสดุที่คงทน ปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน พอดีกับขนาดร่างกายคนไข้เป็นรายบุคคล

  • สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ยาสลบ หรือฉีดยาชา โดยการพิจารณาของท่านร่วมกับทีมแพทย์

  • มีความปลอดภัยสูง ด้วยมาตราฐานการจัดการเชื้อโรคในทุกกระบวนการของการผ่าตัด

  • ฟื้นตัวเร็ว โดยการดูแลจากพยาบาล ร่วมกับนักกายภาพบำบัดมืออาชีพอย่างใกล้ชิด

  • สามารถเดินได้เดินด้วยตนเอง เร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด หรือหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมไปแล้ว 5 วันก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ (ขึ้นอยู่กับความพร้อมของร่างกายคนไข้ และการประเมินโดยทีมแพทย์อย่างละเอียด)

นวัตกรรมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมด้วย Navigator จำเป็นต่อท่านอย่างไร

ด้วยความเชี่ยวชาญของแพทย์และบุคลากรของ ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ร่วมกับเทคโนโลยีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมที่เรียกว่า “Navigator” จะช่วยส่งเสริมให้การรักษาอาการเจ็บปวดตามข้อต่อของท่านมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีโอกาสที่จะหายจากอาการเจ็บปวดเหล่านั้น เพราะเป้าหมายของเราคือ คนไข้สามารถเดินได้ ใช้ชีวิตได้ตามปกติด้วยตัวเอง ไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะเป็นภาระของญาติและคนรอบข้างอีกต่อไป หลังจากการตัดสินใจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพกเทียมกับเราแล้ว ท่านก็จะได้พบกับความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของท่านเอง


พล.อ.ต.นพ. จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดข้อเข่าเทียม
และข้อสะโพกเทียม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์กระดูกและข้อ
โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
โทร 02-9447111 ต่อ 1333#, 1334#

Rate this article : Navigator เทคนิคเพื่อการผ่าตัดข้อเข่าอย่างตรงจุด

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง