ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

เจ็บเต้านม คลำเจอก้อน อย่านิ่งนอนใจ...กับสัญญาณเตือน “มะเร็งเต้านม”


เจ็บเต้านม คลำเจอก้อน อย่านิ่งนอนใจ...กับสัญญาณเตือน “มะเร็งเต้านม”


มะเร็งเต้านม เป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 1 ในหญิงไทย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญ ซึ่งการดูแลตัวเองที่ดีที่สุด คือ ทำความเข้าใจในรอยโรคเพื่อให้ตัวเองสามารถสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ เพราะหากตรวจพบเซลล์มะเร็งได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ ก่อนเชื้อมะเร็งแพร่กระจายออกไป การรักษาก็จะยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดี...ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกครั้ง

ปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม

 • ผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป มะเร็งเต้านมพบได้บ่อยในผู้หญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

 • พันธุกรรมในครอบครัวที่ป่วยด้วยมะเร็งเต้านม

 • ผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการรักษามะเร็งเต้านมมีโอกาสกลับมาได้อีก

 • ผู้หญิงที่ไม่มีบุตร หรือมีบุตรเมื่ออายุล่วงเลย 30 ปี

 • พบการกลายพันธุ์ของยีนที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

 • ผู้หญิงที่มีเต้านมเต่งตึงกว่าอายุจริง

 • ผู้ที่มีประจำเดือนมาตั้งแต่อายุก่อน 12 ปี หรือ ประจำเดือนหมดช้าหลังอายุ 55 ปี

 • ผู้ที่รับประทานฮอร์โมนเพศหญิง หรือรับประทานยาคุมกำเนิดเป็นเวลานาน

มีอาการแบบนี้อย่าวางใจ...ควรรีบไปพบแพทย์

 • คลำเจอก้อนที่เต้านมหรือรักแร้

 • รูปร่างของเต้านมเปลี่ยนแปลงไป มีรอยบุ๋มแผล

 • ผิวหนังเต้านมบางหรือหนาผิดปกติ

 • หัวนมแดง มีเลือด น้ำหนองไหลออกมา

 • เจ็บบริเวณเต้านม

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกมีหลายวิธี คือ...

 1. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ควรตรวจเป็นประจำเดือนละครั้งเพื่อที่จะได้คุ้นเคยกับภาวะปกติของเต้านมจะช่วยให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือนได้ง่ายขึ้น โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการตรวจเต้านมด้วยตนเองคือ 7 วัน หลังจากเริ่มมีประจำเดือน เพราะเต้านมจะมีความตึง หรือบวมจากภาวะปกติน้อยสุด ในหญิงที่หมดประจำเดือนแล้ว ควรจะเลือกวันใดวันหนึ่ง เช่น วันแรกของเดือน เพื่อความสะดวกและเตือนตนเองในการตรวจเป็นประจำทุกเดือน หากตรวจพบสิ่งผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพื่อตรวจให้แน่ชัดว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ เพื่อการรักษาที่ทันท่วงที

 2. การตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นการตรวจมะเร็งระยะเริ่มแรก โดยแพทย์จะคลำบริเวณเต้านมและบริเวณใต้วงแขน เพื่อตรวจหาว่ามีก้อนผิดปกติหรือไม่ นอกจากนั้นยังตรวจจากลักษณะต่างๆ ด้วย เช่น รอบบุ๋ม ตุ่ม หรือไตที่แข็งผิดปกติ การดึงรั้งที่ผิดปกติของหัวนม หรือการมีของเหลว เช่น น้ำเหลือง หรือน้ำเลือดออกมาจากหัวนม

 3. การตรวจเต้านม วิธี Mammogram เป็นการถ่ายภาพมะเร็งเต้านม เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถแสดงรายละเอียดของสิ่งผิดปกติต่างๆ รวมถึงเนื้องอกที่มีขนาดเล็กมากๆ เกินกว่าที่จะพบได้จากการคลำ โดยเฉพาะเต้านมผู้สูงอายุ

จากการศึกษาพบว่า การตรวจโดยวิธีเอ็กซเรย์เต้านมมีประสิทธิภาพในการตรวจหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก ดังนั้น ในอายุ 40-50 ปี ซึ่งมีอัตราเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านม ควรได้รับการตรวจโดยวิธีนี้ทุกๆ 1-2 ปี ส่วนในหญิงอายุ 50 ปีขึ้นไปจะมีอัตราเสี่ยงสูงกว่า ควรได้รับการตรวจเป็นประจำทุกปี

มะเร็งเต้านมสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระยะ

 • ระยะที่ 1 : ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กกว่า 2 ซม. และยังไม่มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้

 • ระยะที่ 2 : ก้อนมะเร็งมีขนาดระหว่าง 2 – 5 ซม. และ/หรือมีการแพร่กระจายของเซลมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ข้างเดียวกัน

 • ระยะที่ 3 : ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่กว่า 5 ซม. แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ข้างเดียวกันอย่างมาก จนทำให้ต่อมน้ำเหลืองเหล่านั้นมารวมติดกันเป็นก้อนใหญ่หรือติดแน่นกับอวัยวะข้างเคียง

 • ระยะที่ 4 : ก้อนมะเร็งมีขนาดโตเท่าไหร่ก็ได้ แต่พบว่ามีการแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกายที่อยู่ไกลออกไป เช่น กระดูก ปอด ตับ หรือสมอง เป็นต้น

* โดยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก คือ ระยะที่ 1 และ 2 หรือในระยะที่ 3 ซึ่งบางรายมีพยากรณ์โรคที่ดี คือมีอัตราอยู่รอดเกินห้าปีหลังจากการวินิจฉัยประมาณ 80-90%

วิธีการรักษามะเร็งเต้านมที่ได้ผลดีและเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน

 1. การรักษามะเร็งเต้านม โดยการผ่าตัดมีอยู่ 2 วิธี

  • การผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด เป็นการผ่าตัดเอาเต้านมข้างที่มีเนื้องอกออกทั้งหมดร่วมกับต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ออกไปด้วยในคราวเดียวกัน หากไม่มีการแพร่กระจายก็จะตัดเฉพาะเนื้อเยื่อเต้านมออกเพียงอย่างเดียว

  • การผ่าตัดแบบสงวนเต้า หรือจะเรียกว่าการผ่าตัดแบบเก็บรักษาเต้านมไว้ โดยแพทย์จะผ่าตัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นก้อนเนื้อร้ายออกเท่านั้น แต่ยังคงเหลือเต้านมส่วนที่ดีเอาไว้

 2. การรักษามะเร็งเต้านม โดยการฉายแสง(รังสีรักษา)

 3. การรักษามะเร็งเต้านม โดยยาต้านฮอร์โมน

 4. การรักษามะเร็งเต้านม โดยยาเคมีบำบัด

 5. การรักษามะเร็งเต้านม โดยยาที่มีการออกฤทธิ์จำเพาะ

มะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกมักรักษาโดยการผ่าตัดเป็นอันดับแรก และส่วนมากต้องการการรักษาวิธีอื่นๆ ร่วมด้วยเพื่อเสริมให้ผลการรักษาดีขึ้น เช่น ผ่าตัดก่อน หลังจากแผลหายจึงให้ยาเคมีบำบัด ต่อจากนั้นรักษาโดยการฉายแสงร่วมกับการให้ยาต้านฮอร์โมน ทั้งนี้ขึ้นกับระยะของโรค คุณสมบัติของมะเร็งรวมถึงวิธีการผ่าตัด เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ทำให้การรักษาย่อมมีความแตกต่างกันตามไป

หากตรวจพบเซลล์มะเร็งตั้งแต่ระยะแรก โอกาสในการรักษาก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้น สาวๆ ไม่ควรมองข้ามการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ รวมทั้งหยุดเขินอายที่จะเข้ามาพบแพทย์ตรวจเมื่อมีอาการสงสัย และให้ความสำคัญกับการตรวจแมมโมแกรมประจำปีตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลัง

บทความโดย
แพทย์หญิงสุธาวัลย์ สุธาพงศ์
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศีรษะ คอ และเต้านม
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

Rate this article : เจ็บเต้านม คลำเจอก้อน อย่านิ่งนอนใจ...กับสัญญาณเตือน “มะเร็งเต้านม”

Posted by : Phyathai Hospital

  Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง