ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

เป็นเบาหวานควรดูแลตัวเองอย่างไร? ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19


เป็นเบาหวานควรดูแลตัวเองอย่างไร? ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19


COVID-19 เป็นเชื้อไวรัสในกลุ่มโคโรนา (coronavirus) ชนิดใหม่ ก่อให้เกิดการติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจ ซึ่งอาการมีได้ตั้งแต่ไม่มีอาการจนถึงอาการหนัก ในผู้ป่วยบางราย COVID-19 สามารถทำให้เกิดปอดติดเชื้อ ภาวะไตล้มเหลว และอาจเสียชีวิตได้ โดยเชื้อไวรัสนี้ติดต่อได้จากเสมหะหรือน้ำลายขณะไอ จาม รวมไปถึงพูดคุยอย่างใกล้ชิด


รู้จักโคโรนาไวรัส หรือ COVID-19 ให้มากขึ้น

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (World health organization ; WHO) ระบุว่า COVID-19 มีการระบาดทั่วโลก และตอนนี้ยังไม่มียาหรือวัคซีนสำหรับรักษาและป้องกัน COVID-19 โดยเฉพาะ ซึ่งลักษณะอาการทั่วไปจะคล้ายกับอาการไข้หวัดธรรมดา คือ มีไข้, ไอแห้ง หรือจาม, หายใจไม่สะดวก, อ่อนเพลีย และปวดเมื่อยตามตัว โดยผู้ป่วยจะมีอาการ 3 – 7 วันหลังจากสัมผัสไวรัสนี้ แต่บางรายอาจใช้เวลาถึง 14 วันจึงแสดงอาการ


ไม่ว่าใครก็สามารถติดไวรัสนี้ได้ ซึ่งส่วนใหญ่ (มากกว่า 80%) ผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 จะมีอาการไม่รุนแรงหรืออาจไม่มีอาการเลย ผู้ป่วยอาจไม่จำเป็นที่จะต้องไปรักษาที่โรงพยาบาล แต่ก็จะมีผู้ป่วยประมาณ 15% ที่มีอาจมีอาการรุนแรง และ 5% ที่อาจมีอาการรุนแรงมาก ซึ่งควรรับการรักษาอย่างใกล้ชิด โดยผู้ป่วยที่สูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคหอบหืด มีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อ COVID-19 ได้รุนแรงกว่า


เบาหวาน เพิ่มโอกาสเสี่ยงโรคแทรกซ้อน

การติดเชื้อในผู้ป่วยเบาหวาน จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดผันผวนและควบคุมได้ยาก ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้ อธิบายได้จาก 2 เหตุผล


 • เหตุผลแรกคือ ภูมิคุ้มกันต่ำลง ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
 • อีกเหตุผลคือ เชื้อมักเจริญเติบโตได้ดีในภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูง

และเพราะว่า COVID-19 สามารถมีชีวิตรอดในธรรมชาติได้เป็นชั่วโมงหรือวัน ขึ้นอยู่กับพื้นผิววัสดุและสภาพแวดล้อม มันจึงสามารถติดต่อผ่าน “การสัมผัส” พื้นผิวที่มีเชื้อ ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานจึงควรป้องกันด้วยการล้างมือและงดการเข้าพื้นที่ที่มีผู้คนแออัด


ดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง

 • ล้างมือให้สม่ำเสมอ
 • หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า ควรล้างมือและทำให้มือแห้งสะอาดก่อนสัมผัสใบหน้า
 • ทำความสะอาดวัตถุหรือบริเวณที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ
 • เวลาไอหรือจาม ควรนำต้นแขนหรือข้อพับแขนมาปิดบริเวณปากและจมูก ไม่ควรใช้มือปิดเนื่องจากมืออาจไปสัมผัสวัตถุสิ่งของอื่นต่อ เพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ
 • หลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้ป่วยที่มีอาการเสี่ยงต่อโรคไวรัสนี้ เช่น มีอาการไอหรือจาม
 • คอยแนะนำหรือพูดคุยกับคนในครอบครัวให้ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ เช่น เลี่ยงการเดินทางด้วยรถโดยสารที่แออัด หลีกเลี่ยงการไปเที่ยว หรือควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีผู้คนชุมนุมกันจำนวนมาก

เช็กให้ชัวร์ เตรียมพร้อมรับมือ ฉบับผู้ป่วยเบาหวาน

 • ตั้งใจควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีขึ้น
 • หากคุณมีอาการไข้สูง ไอ จาม หรือหายใจลำบาก ควรรีบไปพบแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีเสมหะร่วมด้วยบ่งบอกว่ามีการติดเชื้อ คุณควรได้รับการรักษาโดยทันที
 • การติดเชื้อทุกชนิดสามารถเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด และทำให้ร่างกายขาดน้ำได้ จึงควรดื่มน้ำอย่างเพียงพอ
 • เช็กดูว่ายารักษาเบาหวานมีเพียงพอหรือไม่ หากคุณต้องถูกกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 1 – 2 สัปดาห์
 • สำรองอาหารโดยเฉพาะประเภทน้ำตาลอย่างเพียงพอ สำหรับการแก้ไขภาวะน้ำตาลต่ำได้ทันท่วงที
 • ถ้าหากคุณอยู่บ้านคนเดียว หาคนที่สามารถไว้วางใจและมั่นใจว่าจะช่วยเหลือคุณได้หากคุณต้องการความช่วยเหลือ
สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ

โรงพยาบาล พญาไท 3

โทร 02-467-1111 ต่อ 1839-1840ข้อมูลจาก

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปรับปรุงจาก INFORMATION ON CORONA-VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) OUTBREAK AND GUIDANCE FOR PEOPLE WITH DIABETES, International Diabetes Federation European Region, 6 March 2020


Rate this article : เป็นเบาหวานควรดูแลตัวเองอย่างไร? ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19

Posted by : Phyathai Hospital

  Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง