ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

เรียกรถพยาบาลรับผู้ป่วยที่บ้าน ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด


เรียกรถพยาบาลรับผู้ป่วยที่บ้าน ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด


การตัดสินใจที่จะเรียก “รถพยาบาล” สำหรับผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยมักคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ ยุ่งยาก รวมทั้งอาจคิดว่าทำให้ล่าช้า แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเรียกรถพยาบาลเพื่อให้ไปรับผู้ป่วยที่บ้าน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากมาย และไม่ยากอย่างที่หลายท่านเข้าใจ

เมื่อใด…ที่ควรตัดสินใจพึ่งพารถพยาบาล

หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าแล้วเมื่อไรที่ควรเรียกรถพยาบาล ในปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 90 มักเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลด้วยรถส่วนตัว แต่ในบางสถานการณ์การเรียกรถพยาบาลมารับผู้ป่วย อาจจะสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วยได้มากกว่า

สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการประกอบการตัดสินใจ มีง่ายๆดังนี้

 1. ผู้ป่วยกำลังอยู่ในภาวะคุกคามต่อชีวิตหรือไม่?
 2. ทำไมต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ เพราะว่า การเรียกรถพยาบาลมารับผู้ป่วย ผู้ป่วยจะได้รับการบริการจากทีมแพทย์อย่างรวดเร็ว ด้วยบุคคลากรที่เหมาะสม และเครื่องมือที่ครบครัน ทั้งยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการช่วยชีวิต จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน และลดความรุนแรงของการบาดเจ็บได้ทันท่วงที

 3. ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะอาการแย่ลงกว่านี้ในขณะที่เดินทางเองหรือไม่?
 4. อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า การจราจรในกรุงเทพ หรือหัวเมืองใหญ่ๆ แสนจะติดขัด การขนส่งผู้ป่วยด้วยรถส่วนบุคคลจึงอาจ ประสานงานในเรื่องการช่วยเหลือเปิดทางได้ยาก แต่ในส่วนของรถพยาบาลจะมีระบบเครือข่ายในเรื่องการประสานงาน ทำให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

 5. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเอง เสี่ยงต่อการที่ผู้ป่วยจะมีอาการบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นหรือไม่?
 6. ในบางการบาดเจ็บ อย่างการประสบอุบัติเหตุ การเคลื่อนย้ายที่ผิดวิธี อาจนำมาซึ่งการบาดเจ็บที่รุนแรงมากขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบาดเจ็บที่ระดับคอ หรือ กระดูกสันหลัง หากมีการบาดเจ็บในรูปแบบนี้ ท่านควรเรียกรถพยาบาลมารับผู้ป่วย เนื่องจากทางโรงพยาบาลจะเตรียมอุปกรณ์ในการพยุงผู้ป่วยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่เพิ่มขึ้น

 7. ในสถานการณ์นั้นมีความจำเป็นที่ต้องใช้ทักษะของบุคคลากรทางการแพทย์ และ เครื่องมือทางการแพทย์ หรือไม่?
 8. เพราะว่า การที่เรานำผู้ป่วยมาเอง อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการเคลื่อนย้าย หากผู้ป่วยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ การเข้าถึงบริการเหล่านั้นล่าช้าจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวผู้ป่วยเอง

หากท่านพบว่า มีสัก 1 ข้อที่ท่านให้คำตอบว่าใช่! นั้นคือข้อบ่งชี้ว่าท่านควรเรียกรถพยาบาล เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ข้อมูลสำคัญ! ที่ต้องเตรียมก่อนเรียกรถพยาบาล

 1. เตรียมเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านต้องการติดต่อ (เบอร์โรงพยาบาล หรือ เบอร์ 1669 สำนักการแพทย์ฉุกเฉิน)
 2. ให้ข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรมีผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บลักษณะใด
 3. บอกสถานที่เกิดเหตุ และเส้นทางจุดเกิดเหตุให้ชัดเจน
 4. บอกเพศ ช่วงอายุ อาการ และจำนวนผู้ป่วย / ผู้บาดเจ็บ
 5. บอกระดับการรู้สึกตัวของผู้ป่วย
 6. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดซ้ำ เช่น อยู่กลางถนน หรือ มีเพลิงไหม้อยู่
 7. ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
 8. ช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
 9. รอทีมกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาล

สิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ ผู้ที่ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อเรียกรถพยาบาล ต้องตั้งสติและเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่ต้องให้กับโรงพยาบาลตามที่กล่าวมาให้ครบถ้วน เพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และ ปลอดภัย


คุณศิริกาญจน์ เต่าทอง
ผู้จัดการแผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

Rate this article : เรียกรถพยาบาลรับผู้ป่วยที่บ้าน ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

Posted by : Phyathai Hospital

  Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง