ค้นหา...บทความวีดีโอ

Playlists

การลดอุณหภูมิของร่างกาย (Therapeutic Hypothermia)
การรักษาด้วยวิธีการลดอุณหภูมิร่างกาย เป็นการรักษาที่จะใช้ในการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับสมอง

Video title : การลดอุณหภูมิของร่างกาย (Therapeutic Hypothermia)

Posted by : Phyathai Hospital

Phyathai Hospital

    ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

    โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
    ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ