ค้นหา...บทความวีดีโอ

Playlists

หมอสันต์ ทันโรค ช่วง "ชวนหยุดโรค" กับภาวะแท้งคุกคาม
กรณีศึกษา "ภาวะแท้งคุกคาม" ในกรณีนี้ คุณกวาง ตั้งครรภ์ ได้ประมาน 5 เดือน ก็เกิดภาวะแท้งคุกคามขึ้นกับเธอ ความรู้สึกและการรักษาจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายกร หมอสันต์ ทันโรค หรือติดตามรายการทั้งหมดได้ที่ http://www.youtube.com/user/phyathaihospital

Video title : หมอสันต์ ทันโรค ช่วง "ชวนหยุดโรค" กับภาวะแท้งคุกคาม

Posted by : Phyathai Hospital

Phyathai Hospital

    ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

    โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
    ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ