ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

ผลการค้นหา 28 รายการ

วันที่ ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ทำงาน
14/04/2020ผู้ตรวจการพยาบาล1โรงพยาบาล พญาไท 3
14/04/2020พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ1โรงพยาบาล พญาไท 3
28/01/2020พนักงานขับรถ EMT - B1โรงพยาบาล พญาไท 1
08/01/2020ผู้ช่วยทันตแพทย์2โรงพยาบาล พญาไท 2
28/01/2020เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานรังสีวิทยา, พนักงานผู้ช่วยสนับสนุนงานรังสีวิทยา1โรงพยาบาล พญาไท 1
03/02/2020พนักงานขับรถ EMTB2โรงพยาบาล พญาไท 3
25/11/2019พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ1โรงพยาบาล พญาไท 2
21/10/2019Nurse Case manager3โรงพยาบาล พญาไท 3
07/10/2019เภสัชกร Part Time2โรงพยาบาล พญาไท 1
30/09/2019ผู้ช่วยเภสัชกร3โรงพยาบาล พญาไท 2
10/09/2019เภสัชกร5โรงพยาบาล พญาไท 3
17/07/2019ผู้ชำนาญการงานการจัดการและพัฒนาคลังความรู้ด้านคุณภาพ1โรงพยาบาล พญาไท 2
02/07/2019เภสัชกร Part time3โรงพยาบาล พญาไท 2
02/07/2019ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด3โรงพยาบาล พญาไท 2
07/02/2019พยาบาลบริหารคุณภาพและความปลอดภัย3โรงพยาบาล พญาไท 1
12/03/2020นักฟิสิกส์การแพทย์1โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
17/01/2019พยาบาลวิชาชีพ Out Clinic (ประจำ AIS ซอยอารีย์)1โรงพยาบาล พญาไท 2
06/11/2019เภสัชกร Full Time - Part Time3โรงพยาบาล พญาไท 1
29/11/2018พยาบาลบริหารความเสี่ยง1โรงพยาบาล พญาไท 2
09/01/2019พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU (ด่วน)8โรงพยาบาล พญาไท 3
06/11/2019ผู้ช่วยทันตแพทย์3โรงพยาบาล พญาไท 1
12/03/2020ผู้จัดการแผนกบริหารความเสี่ยง1โรงพยาบาล พญาไท 3
06/08/2018ผู้ช่วยทันตแพทย์2โรงพยาบาล พญาไท 3
20/09/2019พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย10โรงพยาบาล พญาไท 3
30/01/2020เภสัชกร3โรงพยาบาล พญาไท 3
12/11/2019พยาบาลวิชาชีพ3โรงพยาบาล พญาไท 1
09/10/2018ผู้ช่วยพยาบาล5โรงพยาบาล พญาไท 2
01/08/2018นักรังสีเทคนิค3โรงพยาบาล พญาไท 2