ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

ผลการค้นหา 92 รายการ

วันที่ ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ทำงาน
16/10/2019เจ้าหน้าที่เวชสถิติ(ให้รหัสโรค)1โรงพยาบาล พญาไท 3
07/02/2019Position : พยาบาลวิชาชีพ Cath lap1โรงพยาบาล พญาไท 1
07/02/2019พยาบาลบริหารคุณภาพและความปลอดภัย3โรงพยาบาล พญาไท 1
07/02/2019ผู้จัดการแผนก ศูนย์สมองและกระดูกสันหลัง (Spine & Brain Center)1โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
17/07/2019นักฟิสิกส์การแพทย์1โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
04/02/2019พยาบาลวิชาชีพ แผนกงานผู้ป่วยนอก ,พยาบาลประจำ Out Clinic3โรงพยาบาล พญาไท 1
31/01/2019ผู้จัดการแผนก , พยาบาลชำนาญการ3โรงพยาบาล พญาไท 1
17/01/2019พยาบาลวิชาชีพ Out Clinic (ประจำ AIS ซอยอารีย์)1โรงพยาบาล พญาไท 2
28/01/2019ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 3 อัตรา3โรงพยาบาล พญาไท 1
07/12/2018เภสัชกร3โรงพยาบาล พญาไท 1
07/12/2018พยาบาลชำนาญการ Nurse Case Manager, พยาบาลวิชาชีพ OPD, IPD10โรงพยาบาล พญาไท 1
29/11/2018ผู้จัดการแผนกบริหารความปลอดภัยด้านปฏิบัติการ1โรงพยาบาล พญาไท 2
29/11/2018พยาบาลบริหารความเสี่ยง1โรงพยาบาล พญาไท 2
19/11/2018ผู้ช่วยทันตแพทย์3โรงพยาบาล พญาไท 3
09/07/2019พยาบาลวิชาชีพ แผนก ER (ด่วน)2โรงพยาบาล พญาไท 3
07/12/2018พยาบาลวิชาชีพ10โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
16/01/2019ผู้ตรวจการพยาบาล3โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
07/02/2019พยาบาลชำนาญการ Nurse Case Manager, พยาบาลวิชาชีพ OPD, IPD3โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
21/08/2019เภสัชกร5โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
17/07/2019พยาบาลวิชาชีพ (วิสัญญีพยาบาล)1โรงพยาบาล พญาไท 1
17/07/2019Nurse Case Manager1โรงพยาบาล พญาไท 1
17/09/2018พยาบาลวิชาชีพ แผนก LR2โรงพยาบาล พญาไท 3
09/01/2019พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU (ด่วน)8โรงพยาบาล พญาไท 3
22/04/2019เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย1โรงพยาบาล พญาไท 2
30/08/2018ผู้ชำนาญการงานด้านสถิติและการวิจัยทางคลินิก1โรงพยาบาล พญาไท 2
17/01/2019พยาบาลวิชาชีพ ( OPD)4โรงพยาบาล พญาไท 2
21/08/2018พยาบาลชำนาญการ Nurse Case Manager, พยาบาลประกันสัมพันธ์ UR Nurse, พยาบาลวิชาชีพ OPD, IPD5โรงพยาบาล พญาไท 1
21/08/2018ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 3 อัตรา3โรงพยาบาล พญาไท 1
17/08/2018พยาบาลวิชาชีพ (cath lab)2โรงพยาบาล พญาไท 3
15/08/2018ผู้จัดการแผนกบริหารคุณภาพ1โรงพยาบาล พญาไท 2
15/08/2018นักกายภาพบำบัด Part time6โรงพยาบาล พญาไท 2
15/05/2019ผู้จัดการส่วนการตลาดต่างประเทศ1โรงพยาบาล พญาไท 1
08/08/2018ผู้จัดการแผนกบริหารความเสี่ยง1โรงพยาบาล พญาไท 3
08/08/2018พนักงานรักษาความปลอดภัย2โรงพยาบาล พญาไท 2
16/10/2019พนักงานธุรการบริการผู้ป่วย / Ward Clerk5โรงพยาบาล พญาไท 3
10/10/2019เจ้าหน้าที่การเงิน1โรงพยาบาล พญาไท 3
08/08/2018พนักงานรับส่งผู้ป่วย5โรงพยาบาล พญาไท 2
15/05/2019หัวหน้าหน่วยการเงิน IPD/OPD2โรงพยาบาล พญาไท 1
15/05/2019เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์5โรงพยาบาล พญาไท 1
06/08/2018พยาบาลวิชาชีพ10โรงพยาบาล พญาไท 3