ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ธีรศักดิ์ พื้นงาม

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Microneurosurgery (Minimally invasive neurosurgery skull base sugery)University of Mainz Germany
ว.ประสาทศัลยศาสตร์กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
แพทยศาสตรบัณฑิตรพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2530 - 2545ประสาทศัลยศาสตร์สถาบันประสาทวิทยา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมประสาท
วันพุธ09:00-10:30ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk


“ หมอเรียกว่าเป็นการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ เป็นการเรียนรู้เพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดในการรักษา นำมาใช้ประโยชน์ในการผ่าตัดรักษาคนไข้ และส่งต่อความรู้เทคนิคเฉพาะไปยังแพทย์รุ่นหลัง สังคมไม่ต้องการคนเก่งเพียงคนเดียว การแพทย์จะแข็งแกร่งได้ด้วยทีมแพทย์ที่มีความสามารถด้วย ตรงนี้จะทำประโยชน์ให้วงการแพทย์บ้านเราได้มากทีเดียว

ความเชี่ยวชาญสมองและระบบประสาท

นพ.ธีรศักดิ์ พื้นงาม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท มีประสบการณ์ผ่าตัดสมองกว่า 3,000 ราย มีความชำนาญมากกว่า 15 ปี ในการผ่าตัดสมองและระบบประสาทโดยใช้กล้อง Endoscope เป็นแพทย์คนแรกในประเทศไทยที่ทำการผ่าตัดฐานกะโหลกศีรษะ บุกเบิกการผ่าตัดด้วยเทคนิค Minimally Invasive Surgery หรือการผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็กเข้ามาใช้เป็นรายแรกในประเทศไทย และริเริ่มการผ่าตัดสมองเครื่องมือนำทาง Neuronavigator เป็นเครื่องแรกในประเทศไทย ความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในฐานะที่ปรึกษาเฉพาะทางด้านประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา และศัลยแพทย์หัวหน้าศูนย์สมองและระบบประสาท เครือโรงพยาบาลพญาไท


ก้าวแรกสู่การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง

อดีตนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ตัดสินใจเข้ารับทุนจากรัฐบาลเยอรมัน เพื่อศึกษาต่อเนื่องด้านศัลยกรรมสมองขั้นสูง (Fellowship in Microneurosurgery : Key Hole Surgery / Skull base Surgery) กับ University of Mainz, Germany สถาบันการแพทย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศเยอรมัน และนำมาตรฐานเข้ามาใช้กับผู้ป่วยในประเทศไทย ศึกษาดูงานและอบรมในต่างประเทศ พัฒนาการผ่าตัดผ่านกล้อง Endoscope เพื่อศักยภาพการผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพ อาทิ แพทย์คนแรกที่ริเริ่มการผ่าตัดผ่านกล้องEndoscope/Microscope และใช้ในการรักษาเนื้องอกบริเวณต่อมใต้สมองในผู้ป่วยรายแรกของไทย ศึกษาเทคนิคการผ่าตัดส่องกล้องหมอนรองกระดูกสันหลัง Full Endoscopic Discectomy กับผู้พัฒนาเทคนิคและนำมาตรฐานเข้ามาใช้กับการรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทอย่างต่อเนื่อง ร่วมด้วยการบรรยายความรู้ด้าน Minimally Invasive Brain and Spine ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง


สร้างทีมแกร่งการรักษาที่ดีที่สุด

จากประสบการณ์และความชำนาญเป็นแรงผลักดันให้ นพ.ธีรศักดิ์ พัฒนาทีมศัลยแพทย์สมองและระบบประสาทเพื่อขยายผลการรักษาโรคทางสมองและระบบประสาทในประเทศไทยให้ก้าวหน้ามากขึ้น โดยนำเทคนิคจากการศึกษาดูงานในต่างประเทศเข้ามาฝึกฝนกับศัลยแพทย์รุ่นใหม่ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง ศูนย์ระบบประสาทไขสันหลัง (Mini Spine Center) ของโรงพยาบาลพญาไท เพื่อให้บริการการรักษาโรคต่างๆ ของระบบประสาทไขสันหลัง โดยทีมศัลยแพทย์ประสาท (Neurosurgeon) ที่มีความชำนาญในการผ่าตัดผ่านกล้อง (Microsurgery/Endoscopic Surgery)เครื่องมือที่ทันสมัยเป็นองค์ประกอบที่ทำให้การผ่าตัดได้ผลที่ดีมากยิ่งขึ้น

คลิกดูรายละเอียด