ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :

สาขา  :

นัดหมายแพทย์


Doctor Talk

แรงบันดาลใจของแพทย์เฉพาะทาง

นพ.พงศ์พล   ศรีพันธ์  แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์หลอดเลือด ความสนใจในศัลยกรรมหลอดเลือดเกิดขึ้นเมื่อตอนที่คุณหมอเริ่มฝึกงานเป็นแพทย์ประจำบ้าน ประจำวอร์ดอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในระหว่างนั้นทำให้ได้รักษาผู้ป่วยเคสอุบัติเหตุจำนวนมาก ซึ่งมีความรุนแรงที่แตกต่างกัน อาทิ อุบัติเหตุบาดแผลฉีดขาดอวัยวะแขนและขาไม่มีเลือดไปเลี้ยงส่วนปลาย เนื่องจากหลอดเลือดถูกตัดขาดออกจากกัน ทำให้เกิดแรงบันดาลใจว่าหากมีความรู้เฉพาะทาง Vascular ที่ต่อยอดจากสาจาศัลยกรรมทั่วไป จะช่วยลดการสูญเสียทั้งชีวิตและอวัยวะร่างกายของคนไข้ได้ จึงมีแรงบันดาลใจให้ศึกษาต่อในสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพราะอยากช่วยเหลือคนไข้ได้มากขึ้นจากการผ่าตัดเส้นเลือดแขนงต่างๆ

เคสหลอดเลือดที่พบได้บ่อย ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักเป็นแผลเรื้องรังบริเวณเท้า รักษาต่อเนื่องก็ไม่ดีขึ้นหรือเป็นหนักขึ้นกว่าเดิม จนคุณหมอได้ค้นพบว่า สาเหตุของความเจ็บป่วยเหล่านั้นเกิดจากเส้นเลือดทั่วร่างกายของผู้ป่วยเอง ผู้ป่วยบางคนมีแผลเรื้อรัง หรือมีอาการปวดเนื่องจากเลือดที่มาหล่อเลี้ยงบริเวณนั้นไม่เพียงพอ ทำให้คุณหมอมีความตั้งใจช่วยเหลือคนไข้ลักษณะนี้ให้ดีขึ้นอย่างถึงที่สุดให้ได้

ความซับซ้อนของโรคหลอดเลือดที่ไม่แสดงให้เห็นด้วยตาเปล่า จำเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้คุณหมอทุ่มเทฝึกฝน “ต้องมองเห็นอย่างละเอียดถึงความซับซ้อนของตัวโรค” และด้วยความพยายามที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาจนชำนาญ เพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้จนสามารถเดินกลับจากโรงพยาบาลได้ด้วยรอยยิ้ม เพรามองว่าคนไข้เหมือญาติสนิทก็ต้องดูแลให้เต็มที่

เคสการรักษาที่ประทับใจ

เคสการรักษาที่ประทับใจ คนไข้ท่านหนึ่งเป็นเด็กอายุ 18 ปี ประสบอุบัติเหตุทำให้ขาขาดเลือดถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งขาดความพร้อมในอุปกรณ์วินิจฉัย ไม่ได้รับการฉีดสีหลอดเลือดเพื่อดูตำแหน่งวิกฤติทำให้หลอดเลือดตันในเวลาต่อมา เสี่ยงต่อเนื้อตายมาก จนได้เข้ารับการรักษากับคุณหมอที่โรงพยาบาลพญาไท 2 ได้เข้ารับการฉีดสีและตัดสินใจทำบายพาสเส้นเลือดต่อได้เป็นผลสำเร็จ ใช้เวลากว่า 6 ชั่วโมง เมื่อผ่านไปได้ด้วยดีก็รู้สึกว่าได้ช่วยให้เด็กคนหนึ่งที่ต้องใช้ขา หรือเดินในชีวิตประจำวันได้เป็นปกติอีกครั้ง การได้รักษาคนให้สามารถเดินได้เป็นปกติจึงเป็นอะไรที่วิเศษมากๆ ในความคิดของหมอ


สอบถามรายละเอียดการผ่าตัดส่องกล้องได้ที่
ศูนย์ศัลยกรรมผ่าตัดแผลเล็ก โรงพยาบาลพญาไท 2 
โทร. 02-617-2444 ต่อ 4161, 4126 Phyathai Call Center 1772

คลิกดูรายละเอียด