ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

(C-Up) พญ.พจนารถ ละอองศิริ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ตรวจสุขภาพ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
เวชศาสตร์ครอบครัวแพทยสภา
วว.อายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาตร์บัณฑิตคณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2532 - 2533อายุรแพทย์รพ.พระนครศรีอยุธยา
2528 - 2529แพทย์ทั่วไปรพ.พุทไธสง
2527 - 2528อายุรแพทย์รพ.บุรีรัมย์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์07:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันจันทร์07:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันอังคาร07:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันพุธ07:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันพฤหัส07:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันศุกร์07:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.