ค้นหา...แพทย์



ศูนย์การแพทย์

นพ.ประชัน บัญชาศึก

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เวชศาสตร์การกีฬา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
fellowship Sport MedicineUniversity of pittsburgh medical center
ออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎ
แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2546 - 2562แพทย์ออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลบางปะกอก 9
2532 - 2546แพทย์ออร์โธปิดิกส์รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เวชศาสตร์การกีฬา
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก เวชศาสตร์การกีฬา
วันพุธ08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เวชศาสตร์การกีฬา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.