ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ประชัน บัญชาศึก

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เวชศาสตร์การกีฬา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellowships in Sports MedicineUniversity of Pittsburgh Medical Center
Fellowships in Sports MedicineJohns Hopkins University School of Medicine
Fellowships in Adult Reconstruction and Sports MedicineThe Insall Scott Kelly Institute New York
วุฒิบัตร ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery)คณะแพทยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2561 - 2563ประธานเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เวชศาสตร์การกีฬา
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก เวชศาสตร์การกีฬา
วันพุธ08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เวชศาสตร์การกีฬา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.