ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ปิยะ เกียรติเสวี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellowship in lower Limb Reconstruction Joint Replacement and OncologyUniversity of British Columbia Canada
Fellowship in Orthopedics Oncology SurgeryUCLA School of Medicine Los Angeles USA
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- 2557นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมสาขาออร์โธปิดิกส์รพ.เลิดสิน

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.