ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศ.นพ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Orthopedic fellowNiigata University Japan
ว.ออร์โธปิดิกส์รพ.พระมงกุฏเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2535 - 2556ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์รพ.พระมงกุฏเกล้า

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์16:30-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม
วันอังคาร16:30-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.