ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ชัยศิริ ชัยชาญกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Certificate of Spine FellowshipThe Yonsei University College of Medicine (YUCM) SeoulSouth Korea
Certificate of Spine FellowshipThe Department of Orthopaedics and Traumatology University of Hongkong
วว.กระดูกสันหลังรพ.พระมงกุฎเกล้า
ว.ออร์โธปิดิกส์รพ.พระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2)ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2557อาจารย์แพทย์รพ.พระมงกุฎเกล้า

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์13:30-16:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันจันทร์16:00-19:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันอังคาร16:30-19:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันพฤหัส16:30-19:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันเสาร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.