ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.จามรี ณ บางช้าง

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก จิตเวช

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ17:00-20:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก จิตเวช
วันพุธ17:00-20:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก จิตเวช
วันพฤหัส17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก จิตเวช

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.