ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อารีย์ กิจศิริกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูรพ.จุฬาลงกรณ์
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2547 - 2554แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูรพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
2544 - 2546แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูศูนย์สิรินธร

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์10:00-18:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันพฤหัส10:00-18:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.